piano tangenter

Vinterkonsert 2015 i Stockholm

Årets vinterkonsert äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i Högalids församlingssal. Obligatoriskt genrep sker söndagen innan, den 8 mars kl. 14.00, i samma lokal.
Välkomna med anmälan till Torsten Lundqvist via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 4 mars.

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke. Den sammanlagda speltiden får för varje elev ej överstiga sju minuter. Högst tre elever per lärare. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

_____________________________________________________

Pianobulletinen nr 3 2014

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar.
Inte medlem? Bli det nu!

_____________________________________________________
Copyright © 2012 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net | Telefon: 073-39 02 700