piano tangenter

Vårkonsert Stockholm 2015

Vårkonsert söndagen den 17 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 10 Maj kl 15:00 i salarna A434, A435 och A443 på KMH.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast 30 april via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

_____________________________________________________

Vinterkonsert 2015 i Stockholm

Årets vinterkonsert äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i Högalids församlingssal. Obligatoriskt genrep sker söndagen innan, den 8 mars kl. 14.00, i samma lokal.
Välkomna med anmälan till Torsten Lundqvist via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 4 mars.

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke. Den sammanlagda speltiden får för varje elev ej överstiga sju minuter. Högst tre elever per lärare. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

_____________________________________________________

Pianobulletinen nr 3 2014

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar.
Inte medlem? Bli det nu!

_____________________________________________________




Copyright © 2012 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net | Telefon: 073-39 02 700