piano tangenter

Välkommen till EPTA-dagen den 21 maj 2016!

Lördag den 21 maj hålls EPTA:s årsmöte och ett fortbildningstillfälle i form av ett diskussionsseminarium om digitala verktyg i undervisningen. Vi avslutar dagen med EPTA:s traditionella vårkonsert.

Program:

11.00 Årsmöte
Se Kallelse till årsmöte

12.00 Seminarium om digitala verktyg
Patrick Jovell leder en diskussion om användandet av digitala verktyg i pianoundervisningen.

13.00 Lunchbuffé i ljusgården

14.00 Elevkonsert

Tid och plats:
Lördag den 21 maj kl 11.00-15.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till lunchen och seminariet via e-post till info@sppf.net senast torsdag 19 maj.

_____________________________________________________

Årsmöte 21 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte lördagen den 21 maj 2016, kl 11:00 i A 399 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. (Lidingövägen 12).

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

_____________________________________________________

Bli medlem i Sveriges största pianoförbund!

EPTA Sweden gör i år sin största satsning någonsin på att utöka förbundet, och att nå ut till så många som möjligt. Vi erbjuder alla en chans att mötas i vårt gemensamma intresse. Vi är övertygade om att det finns ett stort engagemang för piano i Sverige, både nu och i framtiden. Tillsammans är vi starka!

Bli medlem till halva priset innan 30 juni!

_____________________________________________________

Vårkonsert Stockholm 2016

Vårens elevkonsert infaller lördagen den 21 maj kl. 14.00 på Kungl. Musikhögskolan.
Konserten föregås av en obligatorisk workshop lördagen den 14 maj kl. 15.00, också på Kungl. Musikhögskolan. Lokal meddelas i samband med anmälan.

Anmälan till workshop sändes till Torsten Lundqvist via e-post lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 9 maj. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.

Konsertgruppen i EPTA Sweden välkomnar din anmälan!

_____________________________________________________

Vinterkonsert 2016

2016-02-12: KONSERTEN ÄR INSTÄLLD PGA FÅ ANMÄLNINGAR

EPTA Swedens vinterkonsert äger rum söndagen den 21 februari 2016 kl. 18.00 i Högalids församlingssal intill Högalidskyrkan. T-bana till Hornstull.

Konserten föregås av en obligatorisk generalrepetition söndagen den 14 februari kl. 15.00 i samma lokal. Anmälan sker till Torsten Lundqvist via epost: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den måndagen den 8 februari.
Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel. Lärare får anmäla högst tre elever var och speltiden per elev får ej överstiga sju minuter. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblespel.

Välkommen med anmälan hälsar konsertgruppen i EPTA Sweden!

_____________________________________________________

Höstkonsert 2015

Välkomna till höstens elevkonsert i EPTA Sweden söndagen den 22 november kl. 17.00
på Kungliga Musikhögskolan, Lilla salen. Övningsmöjlighet från kl. 16.00

Konserten föregås av en obligatorisk workshop söndagen den 15 november kl. 15.00, också på Kungliga Musikhögskolan. Anmälda elever delas in i grupper och ges då tillfälle att få råd och tips inför konserten av en erfaren pedagog. Samling i Ljusgården (stora entréhallen). Ingång från Lidingövägen.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast den 9 november på epost-adress: lundqvisttorsten(at)gmail.com

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke samt lärarens namn. Högst tre elever per lärare och högst sju minuters speltid per elev.
Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Välkommen med din anmälan!

_____________________________________________________

Svenska Pianobulletinen – nytt digitalt arkiv

Läs alla utgåvor av Pianobulletinen i det digitala arkivet!

_____________________________________________________

EPTA Sweden kongress i Västerås, 26-27 september 2015

Läs mer om kongressen i kongressfoldern.

Anmälan sker genom att skicka namn och kontaktuppgifter till info@sppf.net samt genom betalning av kongressavgiften.

OBS! Spara 150 kr genom att anmäla dig senast 30 juni.

_____________________________________________________
Copyright © 2016 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net