piano tangenter

Välkommen till EPTA-dagen den 17 maj 2015!

I samband med årets årsmöte och vårkonsert arrangerar vi en fortbildningsdag i Stockholm. En av världens mest välkända och uppskattade skapare av musikpedagogiska material, Christopher ”Microjazz” Norton, kommer från London på besök och ger ett seminarium om att använda populärmusikaliska stilar i pianoundervisningen. Därefter följer en gemensam lunch innan årsmötet tar vid. Dagen avslutas med EPTA:s årliga vårkonsert.

Program:
10.30 Seminarum med Christopher Norton: Popmusik i pianoundervisningen
11.30 Kaffe
11.45 Seminarum med Christopher Norton: Improvisation med nybörjarelever
13.00 Lunchbuffé i ljusgården
14.00 Årsmöte
15.30 Kaffe
16.00 EPTA:s vårkonsert

Tid och plats:
Söndag den 17 maj kl 10.30-17.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till förmiddagens seminarium och lunchen via e-post till info@sppf.net senast fredag 15 maj.

Bjud in kollegor till gratis fortbilding!
Seminariet med Christopher Norton kl. 10.30-13.00 riktar sig till alla som undervisar i piano, även lärare med piano som bi-instrument. Även icke EPTA-medlemmar är välkomna! Bjud in dina kollegor genom att skriva ut detta informationsblad.

Mer om Christopher Norton:

Artikel ur Pianobulletinen nr 1 2012

Intervju ur Pianobulletinen nr 2 2012

Christopher Nortons YouTube-kanal

_____________________________________________________

Vårkonsert Stockholm 2015

Vårkonsert söndagen den 17 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 10 Maj kl 15:00 i salarna A434, A435 och A443 på KMH.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast 30 april via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

_____________________________________________________

Vinterkonsert 2015 i Stockholm

Årets vinterkonsert äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i Högalids församlingssal. Obligatoriskt genrep sker söndagen innan, den 8 mars kl. 14.00, i samma lokal.
Välkomna med anmälan till Torsten Lundqvist via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 4 mars.

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke. Den sammanlagda speltiden får för varje elev ej överstiga sju minuter. Högst tre elever per lärare. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

_____________________________________________________

Pianobulletinen nr 3 2014

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar.
Inte medlem? Bli det nu!

_____________________________________________________
Copyright © 2012 EPTA Sweden (SPPF) | E-post: info@sppf.net | Telefon: 073-39 02 700