EPTA Sweden:s internationella sommarkurs för unga pianister

EPTA Sweden:s internationella sommarkurs för unga pianister (f.d. Edsbergskursen) är en pianokurs för dig som vill utveckla ditt pianospel under en intensiv kursvecka i augusti på KMH i Stockholms. KMH är känt för sina toppmoderna Konsertsalar och undervisningsrum med möjlighet till avancerade inspelningar och akustiska upplevelser. Kursen är öppen för unga pianister 15-23 år från Sverige och övriga Europa och äger rum 7-11 augusti 2024 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Läs mer om kursen här:
https://www.sppf.net/sommarkurs-piano/
Skicka gärna länken till dina elever som kan vara intresserade. Sista anmälningsdag är 30 maj.

EPTA:s medlemmar erbjuds att auskultera utan kostnad vid workshops och masterclass under kursdagarna.
Undervisningen är öppen för askultation torsdag 8 augusti – lördag 10 augusti kl 9.30-18.00.
För mer information och intresseanmälan för auskultation, kontakta Stefan Bojsten på stefan.bojsten@kmh.se

Fortbildning med Penelope Roskell

Måndag den 19 augusti 2024 kl 11-13 håller Penelope Roskell ett seminarium i Tranströmmer-salen på Södra latins gymnasium.
Roskell kommer att prata om hälsosam pianoteknik på alla nivåer och introducera konceptet från böckerna ”Essential Piano Technique”. Hon kommer också att ta upp hur dessa koncept leder vidare till ett mer avancerat pianospel vilket relaterar till hennes bok ”The Complete Pianist”.

Fortbildningen är gratis för EPTA:s medlemmar. Sista anmälningsdag är fredag den 16 augusti.

Länk till Penelope Roskells hemsida:
roskellacademy.com/for-pianists/the-complete-pianist/

Årsmöte 2024

Härmed kallas alla medlemmar till EPTA Swedens årsmöte 2024 som infaller den 26 maj kl. 11.00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Bilagor inför mötet publiceras på medlemssidorna.

Vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan!

Varmt välkomna till vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan söndag den 26 maj 2024. Årsmötet är kl. 11 (kallelse kommer separat), EPTA Swedens vårkonsert kl 14-15 & 17-18 (två delar) i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan. Kvällen avrundas med en konsert med studenter från KMH som framför Debussys 24 preludier kl 19.

Under eftermiddagen kommer Restaurang Oktav ha öppet fram till 20.30. Ta med hela familjen och vänner på EPTA pianodag i Kungl Musikhögskolans eleganta lokaler, fika, ät middag eller ta en drink på kvällen och framför allt njut av pianospel hela dagen!

Schema för dagen:
kl 11 Årsmöte (se kallelse)
kl 14 Elevkonsert del 1, Kungasalen
kl 15.30-16.30 Masterclasses med Stefan Bojsten, Johan Fröst & Anders Kilström
kl 17 Elevkonsert del 2, Kungasalen
kl 19 Debussykonsert, Kungasalen

Boka biljett till elevkonserterna här:
Konsert 1
Konsert 2

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden) är med sina 85 år Europas äldsta pianoförbund. En uppsjö av svenska pedagoger och pianister är sprungna ur förbundets verksamheter som innefattar konserter, kongresser, masterclasses och fortbildningar i Sverige och internationellt. Vi arrangerar löpande konserter för våra unga pianister och årets Vårkonsert är förbundets tredje i Kungasalen på KMH.

Nytt system för medlemshantering

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) har nyligen gått över till ett nytt system för medlemshantering med syfte att effektivisera förbundets administration.

Systemet tillhandahålls av företaget Föreningssupport.

Medlemsavgift 2024
Avisering för årets medlemsavgift på 350 kr kommer skickas ut nästa vecka. Till att börja med använder vi oss av bankgirobetalning med OCR men vi kommer inom kort att erbjuda betalning även via Swish eller bankkort.
För alla medlemmar som har en fungerande e-postadress i vårt register kommer fakturan att skickas ut via e-post från domänen foreningssupport.se. Övriga får fakturan per brev.
Vi har alla lärt oss att vara observanta på om betalningsuppmaningar vi får är genuina. Om du känner dig osäker kan det vara tryggt att stämma av att fakturan betalas till Svenska Pianopedagogförbundets bankgironummer 585-2553.

Din medlemssida
Som medlem kan du också logga in till din personliga sida där du kan kontrollera din betalningsstatus och uppdatera kontaktuppgifter. Du kan även redan nu betala medlemsavgiften med Swish eller bankkort om du loggar in här. (Då kommer betalningsmottagaren att heta ”Föreningssupport – BIZSYS AB”.)

Att logga in första gången
Första gången du loggar in ska du gå till denna sida >>
Där skriver du in din e-postadress och kommer att få en länk (skickad från ”Föreningssupport”) för att välja lösenord. Därefter får du en verifieringskod som du ska bekräfta för att sedan kunna logga in.
Det är bara första gången som du behöver utföra dessa tre steg, sedan kan du enkelt logga in via länken ovan.

Vårkonsert 2024

I maj arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Kungliga Musikhögskolan som förbundets medlemmar kan anmäla sina elever till.

Vårens elevkonsert på KMH äger rum den 26/5. En nyhet är att i år blir det två timmeslånga konserter, kl. 14:00-15:00 & 17.00-18.00, med genrep 11-13 samma dag.

Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net. Det kommer finnas 10 st platser per konsert och det är först till kvarn. Sista anmälningsdag är 10/5.
Konserten är öppna för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min speltid. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.

Redigering 6/5:
Anmälan till båda elevkonserterna är nu fullbokade.

Ny film om Natalia Kazimirovskajas pianoundervisning i medlemsarkivet

Filmen ”Natalia Kazimirovskaja och hennes elever” presenterar den pianometodik som genom många års arbete och erfarenhet utmynnat i materialet Pianoresan. Den behandlar repertoar, tekniska övningar, improvisation, transponering samt arbete med polyfoni och etyder. Filmen består av nyinspelade samtal och demonstrationer samt inspelningar från kurser och elevkonserter med bl. a. Natalia Kazimirovskaja och Galina Sjevtjenko Ehrngren.

Filmen består av tre delar som nu finns tillgängliga för medlemmar på EPTA Sweden:s medlemssidor:
https://www.sppf.net/pianoundervisning-med-natalia-kazimirovskaja/

För att bli medlem i Epta Sweden – ansök om medlemskap här >>

Natalia Kazimirovskaja är en erfaren pianopedagog som har arbetat i Sverige i 35 år. Hon har undervisat i piano på olika nivåer, inklusive på musikskolor, musikgymnasiet och musikhögskolan. Natalia är en högt uppskattad metodiklärare och har lett olika kurser i pianometodik. Hon är också en av författarna till pianoskolan Pianoresan, som flitigt används på olika musikskolor runt om i världen. Dessutom är Natalia en anordnare av en internationell musiktävling på Kanarieöarna och jurymedlem i olika internationella musiktävlingar, såsom i Litauen, Georgien, Turkiet, Frankrike, Sverige och Spanien. År 2004 tilldelades Natalia Kazimirovskaja Kungl. Musikaliska Akademiens Mai von Rosens-pris “för att hon med stort engagemang förenade den klassiska piano-skolningen med improvisation och skapande gehörsspel”.

Mai von Rosenpriset 2023

Förbundet gratulerar Patrick Jovell som emottog Mai von Rosens Pianopedagogpris 2023.


📸 Felicia Margineanu

Motiveringen lyder:

Patrick Jovell tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris 2023, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

Han har utbildat såväl barn och unga, som studenter vid musikhögskolor i Sverige och utomlands, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger.

Läs mer om priset >>