Pianokongress 2019 i Uppsala

Missa inte årets pianohändelse och mötesplats för dig som är intresserad av pianospel och pianoundervisning: Pianokongress i Uppsala den 5-6 oktober!
Ännu finns platser kvar samt bra priser på närliggande hotell.

NYHET! På begäran har vi nu öppnat för att delta endast en av dagarna till reducerat pris.
Anmäl dig senast onsdag 18 september.

Alla förbundets medlemmar uppmanas att sprida information om kongressen genom att bjuda in kollegor till evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/463870957676991/
…eller genom att mejla eller skriva ut och sätta upp denna poster:
http://www.sppf.net/wp/wp-content/uploads/Kongress-2019-poster.pdf

EPTA-dagen med årsmöte 11 maj

Lördag den 11 maj 2019 hålls EPTA:s fortbildningsdag med årsmöte i Stockholm.

Plats: Södra Latins gymnasium
Anmälan till info@sppf.net senast 9 maj

Program:

10.00 Ecaterina Wehlander – ”Kunskapspyramiden – vägen till elevens självvärdering”
Kunskapspyramiden är ett verktyg för både elev och lärare att tillsammans diskutera, påverka och utveckla elevens potential från inlärning till lärande. Kunskapspyramiden är kopplat till Skolverkets kunskapskrav vilket gör det mer begripligt för både elev och lärare.

10.45 Michael Schlyter – ”Yttre omständigheter och inre motivation”
Den inre motivationen är att vi gör saker för att vi tycker om det, att det känns meningsfullt. Det är kul och intressant. Det kan även ha att göra med att vi får en stor erkänsla av omgivningen (stärker självbilden) och ger framtida vinster på ett eller annat sätt. De yttre omständigheter vi lever i påverkar mycket vad som kan bli en inre drivkraft. Den konstanta omvärldsförändringen och digitaliseringen påverkar barn på ett mer genomgripande sätt idag än någonsin förr. Yttre motivation är alla positiva reaktioner från omgivningen ett barn får vilket kan leda till det verkliga intresset. Jag ska försöka peka på några viktiga faktorer som påverkar den inre motivationen.

11.30 Paus – Vi bjuder på kaffe och smörgås.

12.00-13.00 EPTA:s Årsmöte