Fortbildning med Eeva Sarmanto-Neuvonen i Uppsala 25 april 2018

Publicerad 7/2 2018

Hur låter Eeva Sarmanto-Neuvonens HAPPY ANIMALS med små pianister och en kammarorkester? Det fick man höra vid den internationella EPTA-konferensen i Helsingfors i höstas och nu blir det Sverigepremiär då tacknämligt Uppsala Kulturskola tagit stafettpinnen och bjuder på konsert med skolans elever och egen kammarorkester den 25 april i Uppsala.

Då Eeva Sarmanto-Neuvonen själv är medverkande vid detta tillfälle inbjuds EPTA-medlemmar till fortbildning kl. 12.30-14.30 samma dag. Dels får vi höra om HAPPY ANIMALS-projektet men Eeva tar även med och förevisar sina rikhaltiga undervisningsmaterial som ju inte bara omfattar den uppskattade FINSKA PIANOSKOLAN utan även mycket bredvidspelningsmaterial. Boka datumet, detaljerat program följer inom kort. Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar, anmälan på info@sppf.net. Även konserten är kostnadsfri.

Masterclass med Bengt Forsberg 17 mars 2018

Publicerad 7/2 2018

Genom ett samarbete med Piano Visions och konsertserien ”Pianomusik på Konstakademien”, inbjuds EPTA-medlemmar till fortbildning med pianisten Bengt Forsberg och unga pianister lördagen den 17:e mars kl. 15.00 på Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.

Masterclassen ägnas åt undervisning och samtal om bl. a. verken som spelas i konsertserien. Pianoteknik, interpretation och klangbehandling är några av de områden som kommer att tas upp. Tack vare noter i storbildsformat på väggen och närhet till flyglar och pianister får alla medverkande möjlighet att enkelt följa med i den musikaliska verkstaden.

Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Anmäl dig till: info@sppf.net

Fortbildning i Göteborg 15 mars 2018

Publicerad 7/2 2018

I samarbete med Hvitfeldtska gymnasiet, HSM och RUM inbjuds EPTA-medlemmar till Masterclass med Zeynep Ucbasaran och Sergio Gallo 15/3. Masterclassen är i Norra Aulan på Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg.
Starttid 9.30. Slut c:a 17.30.

Tema: Kammarmusik – flerhändigt samspel på piano och med piano + andra instrument.
Målgrupper: Duos, trios och kvartetter på piano m.m. Kammarmusik-grupper med piano och andra instrument. Sångare och pianister. OBS! Även solopianister välkomna.

Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Anmäl dig till: info@sppf.net

www.zupiano.com
www.drsergiogallo.com

26 november 2017: Jubileumsdag – EPTA 80 år!

Publicerad 11/10 2017

Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
Dagen innehåller fortbildning, jubileumskonsert och festivitas och blir en trevlig möjlighet för medlemmar från hela landet att träffas!

10.00-13.00 Fortbildning

Hjärnan och lärande
Sisela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, berättar om sin forskning.

“Elva-lek” för två pianon
Kompositören Per-Gunnar Alldahl berättar om sitt verk och med hjälp av pianisterna Ann-Sofie Klingberg och Zinaida Oganova framförs delar av verket.

Pianometodik inom gehörstraditionen
Stefan Gustafson, pianopedagog (Södra Latin) och metodiklärare (KMH), presenterar vägar till improvisation i undervisningen.

Masteclass

Prof. Peter Jablonski (Royal College of Music, London) undervisar två elever i olika åldrar.

15.00-19.00 Jubileumskonsert

19.30-22.00 Mingel och middagsbuffé.

Anmälan till info@sppf.net. Middag 200 kr.

Kongressprogram – Sundsvall

Publicerad 28/9 2017

Detaljerat kongressprogram och karta över Sundsvall som PDF hittar du här:

Kongressprogram – Sundsvall 2017

Endast kartan

Höstkonsert Stockholm 2017

Publicerad 12/9 2017

Höstens elevkonsert infaller på förbundets 80-års jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. Konserten föregås av ett obligatoriskt genrep lördagen den 18 november kl.10.00-14.00 på Södra Latins gymnasium. Elever som inte bor i Stockholm och inte har möjlighet delta på genrepet, kan istället skicka en enkel inspelning (t.ex. med mobil) till Konsertgruppen. Alla inspelningar skall skickas digitalt.

Tema – Nutida Pianomusik
Jubileumskonsertens tema är pianomusik skriven från och med 1980. Annan pianomusik är dock lika välkommet.

Anmälan och eventuell inspelning till elevkonserten sändes till Martin Tell via mail: martintell@yahoo.se senast söndagen den 12 november. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.
Konsertgruppen förbehåller sig rätten att begränsa antalet programpunkter av program- och tidsmässiga skäl.

Hälsningar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Jubileumsdag – EPTA Sweden 80 år!

Publicerad 23/8 2017

Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en större jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
Programmet kommer att innehålla fortbildning, jubileumskonsert och festivitas och blir en trevlig möjlighet för medlemmar från hela landet att träffas.

Boka in dagen! Mer information inom kort.

EPTA-rabatt på Helsingborgs Pianofestival 2017

Publicerad 12/6 2017

Genom ett samarbete mellan EPTA Sweden och Helsingborgs Pianofestival får du som EPTA-medlem rabatterade pedagogpaket till festivalen med möjlighet att lyssna på pianister i världsklass och få fortbildning i form av Masterclasses och föreläsningar. Deltagandet kommer att kunna göras på tre olika nivåer.

Stora pedagogpasset, kostar 1260 kr och inkluderar hela innehållet i festivalen.
Fyra recitals, tre masterclassdagar, fyra lunchkonserter med de deltagande studenterna på de tre första och med Monica Dominique på den fjärde lunchkonserten och tre föreläsningar + paneldebatt.

Mellan pedagogpasset kostar 995 kr, för de som anländer fredag eftermiddag och inkluderar tre recitals, två masterclassdagar, två föreläsningar och två lunchkonserter

Lilla pedagogpasset för de som bara kan delta på helgen kostar 760 kr och består av två recitals, två masterclassdagar, två lunchkonserter och två föreläsningar.

Biljetter kan endast bokas på telefon 042-10 74 00 och kan hämtas ut hos ATG-ombud. Biljetter släpps 1 maj.

Läs hela programmet här: https://dunkerskulturhus.se/helsingborg-pianofestival/

Kongress 2017 i Sundsvall

Publicerad 12/6 2017

Välkommen till årets träff för alla som är intresserade av pianospel och pianoundervisning!

EPTA Sweden arrangerar en helg i Sundsvall 30 september-1 oktober med konserter, föreläsningar, masterclass och mingel.
Läs mer här.

Kongressfolder för utskrift

EPTA firar 80 år!

Publicerad 9/5 2017

Information angående vårkonserten:
Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en större jubileumskonsert under hösten. Årets vårkonsert utgår därför. Mer information kommer i augusti.

Årsmöte 20 maj 2017

Publicerad 29/4 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte lördagen den 20 maj 2017, kl 14.30 i Sveasalen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Välkommen till EPTA-dagen 20 maj 2017!

Publicerad 18/4 2017

Lördag den 20 maj hålls EPTA:s fortbildningsdag med årsmöte i Stockholm.

Preliminärt program:

10.00 Nytt undervisningsmaterial
Åse Söderqvist-Spering visar nytt material och presenterar tankar om pianoundervisning.

11.00 Repertoar i praktiken
Demonstration av pianorepertoar med Galina Sjevtjenko-Ehrngren och elever.

12.00 Lunch

13.00 Block Piano
Workshop med Mika Westerlund från Helsingfors och appen Block Piano.
Ta gärna med iPad med appen installerad:
https://itunes.apple.com/se/app/blockpiano/id987097798

14.30 EPTA:s årsmöte

Tid och plats:
Lördag den 20 maj kl 10.00-15.30 på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen, Stockholm.

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri för medlemmar. Lunch på egen bekostnad.
Anmäl dig på info@sppf.net

EPTA Swedens yttrande om Kulturskoleutredningen

Publicerad 16/3 2017

EPTA Sweden har lämnat ett yttrande gällande Kulturskoleutredningen “En inkluderande kulturskola på egen grund”. Styrelsen har sett detta som en god möjlighet att presentera förbundets inställning till flera angelägna frågor. Läs yttrandet här:

Yttrande-om-Kulturskoleutredningen-EPTA-Sweden-2017.pdf

Läs alla 174 remissvar och yttranden på regeringen.se

Pianobulletinen nr 1 2017

Publicerad 3/3 2017

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar inom en vecka men finns redan idag att läsa digitala i arkivet.
Inte medlem? Bli det nu!

 

Nytt nummer av Pianobulletinen!

Publicerad 16/1 2017

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar och finns att läsa digitalt i arkivet.
Inte medlem? Bli det nu!

Vinterkonsert 2017

Publicerad 4/1 2017

EPTA Swedens vinterkonsert infaller söndagen den 19 mars 2017 kl. 17.00 i Högalids församlingshus. Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition söndagen innan, den 12 mars kl. 14.00 i samma lokal.

Anmälan sändes via epost till lundqvisttorsten(at)gmail.com senast tisdag 7 mars.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Fortbildning i Stockholm 2 november

Publicerad 18/10 2016

Inbjudan till Fortbildningsdag EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Onsdagen 2 november
Södra Latins Gymnasium, Skaraborgsgatan 14, Stockholm
Tranströmersalen, kl. 9.30 – 14.00

Plats för erfarenhetsutbyte, diskussion kring pianolärarens verksamhet och förutsättningar i en alltmer digitaliserad värld, pianometodik samt klingande pianomusik.
Medverkande föreläsare är Patrick Jovell, pianist, pianopedagog samt ordförande i EPTA Sweden och Eva Lundgren, pianist och universitetsadjunkt i ämnesmetodik piano vid Musikhögskolan i Malmö.

Preliminärt program:
9.30 – 10.15 Digital rädsla – kan läraren ersättas? – Patrick Jovell
10.15 – 10.45 Presentation och minikonsert med elever från Södra Latin och Ann-Sofi Klingberg
10.45 – 11.15 Fika
11.15 – 12.15 Det digitala smörgåsbordet, presentation av digitala lösningar för klassrum och undervisning (inkl. appar), diskussion och frågor – Patrick Jovell
12.15 – 12.30 Kort paus
12.30 – 14.00 Pianometodik för yngre åldrar – Eva Lundgren

Välkommen med din anmälan till info@sppf.net senast 31 oktober.
Max. antal deltagarplatser: 50. Först till kvarn gäller. Fortbildningen är ett initiativ från EPTA Sweden och är kostnadsfri.

Höstkonsert Stockholm 2016

Publicerad 6/10 2016

Höstens elevkonsert infaller lördagen den 3 december kl. 16.00 i Milsteinsalen på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105. Övningsmöjlighet från kl. 15.00.

Obligatorisk workshop äger rum söndagen den 20 november kl. 13.00, också på Kungliga Musikhögskolan. Närmare information om lokaler meddelas senare i
samband med anmälan.

Vi ser fram emot att få vara i de nya lokalerna och hoppas att många har möjlighet att delta. Sista datum för anmälan är måndagen den 14 november på epost lundqvisttorsten(at)gmail.com

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör, styckets titel samt exakt speltid per stycke. Varje elev disponerar högst 7 minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblespel, som
vi gärna välkomnar.

Hälsningar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Kongress i Visby

Publicerad 6/6 2016

Välkommen till årets träff för alla som är intresserade av pianospel och pianoundervisning!

EPTA Sweden arrangerar en helg i Visby 1-2 oktober 2016 med konserter, föreläsningar, masterclass och mingel.
Läs mer här.

Program och karta för utskrift

Välkommen till EPTA-dagen den 21 maj 2016!

Publicerad 1/5 2016

Lördag den 21 maj hålls EPTA:s årsmöte och ett fortbildningstillfälle i form av ett diskussionsseminarium om digitala verktyg i undervisningen. Vi avslutar dagen med EPTA:s traditionella vårkonsert.

Program:

11.00 Årsmöte
Se Kallelse till årsmöte

12.00 Seminarium om digitala verktyg
Patrick Jovell leder en diskussion om användandet av digitala verktyg i pianoundervisningen.

13.00 Lunchbuffé i ljusgården

14.00 Elevkonsert

Tid och plats:
Lördag den 21 maj kl 11.00-15.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till lunchen och seminariet via e-post till info@sppf.net senast torsdag 19 maj.