Höstkonsert Stockholm 2017

Höstens elevkonsert infaller på förbundets 80-års jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. Konserten föregås av ett obligatoriskt genrep lördagen den 18 november kl.10.00-14.00 på Södra Latins gymnasium. Elever som inte bor i Stockholm och inte har möjlighet delta på genrepet, kan istället skicka en enkel inspelning (t.ex. med mobil) till Konsertgruppen. Alla inspelningar skall skickas digitalt.

Tema – Nutida Pianomusik
Jubileumskonsertens tema är pianomusik skriven från och med 1980. Annan pianomusik är dock lika välkommet.

Anmälan och eventuell inspelning till elevkonserten sändes till Martin Tell via mail: martintell@yahoo.se senast söndagen den 12 november. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.
Konsertgruppen förbehåller sig rätten att begränsa antalet programpunkter av program- och tidsmässiga skäl.

Hälsningar
Konsertgruppen i EPTA Sweden