Vårkonsert 2018

EPTA Swedens vårkonsert i Stockholm infaller lördagen den 19 maj kl 12.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14). Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition lördagen den 5 maj kl. 10.00 i samma lokal.
Anmälan sändes via epost till martintell@yahoo.se senast lördagen den 28 april.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.
Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden