Höstkonsert 24 november 2018

EPTA – Swedens höstkonsert infaller lördagen den 24 november kl 17.00 på Steinway Piano Gallery. (adress: Tegeluddsvägen 100). Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition lördagen den 17 november kl. 10.00 i samma lokal.
Anmälan sändes via epost till martintell@yahoo.se senast söndagen den 11 november.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden