Bli medlem

Bli medlem i Sveriges största pianoförbund!

Du får:

  • Prenumeration på magasinet ”Pianobulletinen”, den enda svenska tidningen för pianointresserade. Nyheter, reportage, recensioner, essäer, lästips, medlemsinfo.
    Tidningen kommer dels i pappersform hem i brevlådan tre gånger per år, och går också att läsa online på hemsidan. Medlemmar har också tillgång till samtliga nummer sedan starten, i det digitala arkivet.

  • Full tillgång till förbundets digitala resurser, inkl lärarförmedling, repertoarlista (utökad och reviderad 2015) m.m.
  • Inbjudan till den årliga kongressen. Hösten 2017 samlades förbundet i Sundsvall, för ett par dagar med seminarier, konserter, debatter, mingel, middagar m.m.och hösten 2018 äger kongressen rum i Stockholm 28-30 september.

Årsavgift: 350 kr (student 100 kr)

För att bli medlem i EPTA Sweden, mejla dina kontaktuppgifter till info@sppf.net


EPTA Sweden är en sammanslutning för pianopedagoger, verksamma pianister och pianointresserade bestående av över 400 medlemmar. Tillsammans värnar vi om vårt instruments viktiga roll i musiklivet. Förbundet är också en aktiv röst i det svenska musiklandskapet. Medlemskap i EPTA-Sweden ger också goda möjligheter att ha kontakt med kollegor över hela landet, utbyta tankar, få reda på nyheter inom pianovärlden och följa diskussionen. Inte minst gäller detta på den årliga kongressen, som samlar förbundet ett par dagar om året.