Digital höstkonsert

På grund av Coronaläget väljer Epta-Sweden att ge höstens elevkonsert i digital form. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sedan sända filmen till konsertgruppen. Konsertgruppen kommer publicera inspelningarna på Epta-Swedens egen youtube-kanal.

Filmen kan vara enkel, dvs Iphone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka sedan filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend till martintell@yahoo.se senast söndagen den 30 november. Utöver film ska anmälan bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel.

Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Årsmöte 14 november 2020

EPTA Swedens årsmöte infaller den 14 november kl. 12.00 i Elverket, Kyrkvägen 5, Lidingö.
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Vårkonsert 2020 i Kungasalen på KMH

Årets vårkonsert är inställd med anledning av coronaviruset.

Årets vårkonsert kommer äga rum söndagen den 31 maj 2020 kl 15.00 i Kungasalen på KMH. Konsertgruppen välkomnar anmälningar från hela landet. Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.

För de som bor Stockholmsområdet är det obligatorisk generalrepetition lördagen den 23 maj kl 10.00 i Högalidskyrkans församlingshem (Högalids kyrkväg 11).

Anmälningar från övriga landet ber vi skicka in en enkel inspelning.

Anmälan sändes via epost till martintell@yahoo.se senast söndagen den 17 maj.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid. Anmälan ska bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden