Kongress 2018 i Stockholm

Välkommen till årets pianohändelse och mötesplats för dig som är intresserad av pianospel och pianoundervisning!

Kongressen i Stockholm 28-30 september bjuder på inspirerande föreläsningar, workshops, masterclass, paneldebatt, pedagogiska forum och sociala möten i vackra omgivningar och hyllar dessutom tonsättargiganten Claude Debussy 100 år i stor stil med tre konserter där hans samtliga pianoverk framförs.

Läs mer på:
www.sppf.net/kongress

Årsmöte 19 maj 2018

EPTA Swedens årsmöte infaller den 19 maj kl 14.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14, Stockholm).
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post och post i början av maj.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Vårkonsert 2018

EPTA Swedens vårkonsert i Stockholm infaller lördagen den 19 maj kl 12.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14). Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition lördagen den 5 maj kl. 10.00 i samma lokal.
Anmälan sändes via epost till martintell@yahoo.se senast lördagen den 28 april.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.
Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden