Archive for the ‘viktigt’ Category

Fortbildning med Eeva Sarmanto-Neuvonen i Uppsala 25 april 2018

Wednesday, February 7th, 2018

Hur låter Eeva Sarmanto-Neuvonens HAPPY ANIMALS med små pianister och en kammarorkester? Det fick man höra vid den internationella EPTA-konferensen i Helsingfors i höstas och nu blir det Sverigepremiär då tacknämligt Uppsala Kulturskola tagit stafettpinnen och bjuder på konsert med skolans elever och egen kammarorkester den 25 april i Uppsala.

Då Eeva Sarmanto-Neuvonen själv är medverkande vid detta tillfälle inbjuds EPTA-medlemmar till fortbildning kl. 12.30-14.30 samma dag. Dels får vi höra om HAPPY ANIMALS-projektet men Eeva tar även med och förevisar sina rikhaltiga undervisningsmaterial som ju inte bara omfattar den uppskattade FINSKA PIANOSKOLAN utan även mycket bredvidspelningsmaterial. Boka datumet, detaljerat program följer inom kort. Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar, anmälan på info@sppf.net. Även konserten är kostnadsfri.

Masterclass med Bengt Forsberg 17 mars 2018

Wednesday, February 7th, 2018

Genom ett samarbete med Piano Visions och konsertserien ”Pianomusik på Konstakademien”, inbjuds EPTA-medlemmar till fortbildning med pianisten Bengt Forsberg och unga pianister lördagen den 17:e mars kl. 15.00 på Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.

Masterclassen ägnas åt undervisning och samtal om bl. a. verken som spelas i konsertserien. Pianoteknik, interpretation och klangbehandling är några av de områden som kommer att tas upp. Tack vare noter i storbildsformat på väggen och närhet till flyglar och pianister får alla medverkande möjlighet att enkelt följa med i den musikaliska verkstaden.

Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Anmäl dig till: info@sppf.net

Fortbildning i Göteborg 15 mars 2018

Wednesday, February 7th, 2018

I samarbete med Hvitfeldtska gymnasiet, HSM och RUM inbjuds EPTA-medlemmar till Masterclass med Zeynep Ucbasaran och Sergio Gallo 15/3. Masterclassen är i Norra Aulan på Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg.
Starttid 9.30. Slut c:a 17.30.

Tema: Kammarmusik – flerhändigt samspel på piano och med piano + andra instrument.
Målgrupper: Duos, trios och kvartetter på piano m.m. Kammarmusik-grupper med piano och andra instrument. Sångare och pianister. OBS! Även solopianister välkomna.

Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Anmäl dig till: info@sppf.net

www.zupiano.com
www.drsergiogallo.com

26 november 2017: Jubileumsdag – EPTA 80 år!

Wednesday, October 11th, 2017

Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
Dagen innehåller fortbildning, jubileumskonsert och festivitas och blir en trevlig möjlighet för medlemmar från hela landet att träffas!

10.00-13.00 Fortbildning

Hjärnan och lärande
Sisela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, berättar om sin forskning.

“Elva-lek” för två pianon
Kompositören Per-Gunnar Alldahl berättar om sitt verk och med hjälp av pianisterna Ann-Sofie Klingberg och Zinaida Oganova framförs delar av verket.

Pianometodik inom gehörstraditionen
Stefan Gustafson, pianopedagog (Södra Latin) och metodiklärare (KMH), presenterar vägar till improvisation i undervisningen.

Masteclass

Prof. Peter Jablonski (Royal College of Music, London) undervisar två elever i olika åldrar.

15.00-19.00 Jubileumskonsert

19.30-22.00 Mingel och middagsbuffé.

Anmälan till info@sppf.net. Middag 200 kr.

Kongressprogram – Sundsvall

Thursday, September 28th, 2017

Detaljerat kongressprogram och karta över Sundsvall som PDF hittar du här:

Kongressprogram – Sundsvall 2017

Endast kartan

Höstkonsert Stockholm 2017

Tuesday, September 12th, 2017

Höstens elevkonsert infaller på förbundets 80-års jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. Konserten föregås av ett obligatoriskt genrep lördagen den 18 november kl.10.00-14.00 på Södra Latins gymnasium. Elever som inte bor i Stockholm och inte har möjlighet delta på genrepet, kan istället skicka en enkel inspelning (t.ex. med mobil) till Konsertgruppen. Alla inspelningar skall skickas digitalt.

Tema – Nutida Pianomusik
Jubileumskonsertens tema är pianomusik skriven från och med 1980. Annan pianomusik är dock lika välkommet.

Anmälan och eventuell inspelning till elevkonserten sändes till Martin Tell via mail: martintell@yahoo.se senast söndagen den 12 november. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.
Konsertgruppen förbehåller sig rätten att begränsa antalet programpunkter av program- och tidsmässiga skäl.

Hälsningar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Jubileumsdag – EPTA Sweden 80 år!

Wednesday, August 23rd, 2017

Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en större jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
Programmet kommer att innehålla fortbildning, jubileumskonsert och festivitas och blir en trevlig möjlighet för medlemmar från hela landet att träffas.

Boka in dagen! Mer information inom kort.

Kongress 2017 i Sundsvall

Monday, June 12th, 2017

Välkommen till årets träff för alla som är intresserade av pianospel och pianoundervisning!

EPTA Sweden arrangerar en helg i Sundsvall 30 september-1 oktober med konserter, föreläsningar, masterclass och mingel.
Läs mer här.

Kongressfolder för utskrift

EPTA firar 80 år!

Tuesday, May 9th, 2017

Information angående vårkonserten:
Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en större jubileumskonsert under hösten. Årets vårkonsert utgår därför. Mer information kommer i augusti.

Årsmöte 20 maj 2017

Saturday, April 29th, 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte lördagen den 20 maj 2017, kl 14.30 i Sveasalen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Välkommen till EPTA-dagen 20 maj 2017!

Tuesday, April 18th, 2017

Lördag den 20 maj hålls EPTA:s fortbildningsdag med årsmöte i Stockholm.

Preliminärt program:

10.00 Nytt undervisningsmaterial
Åse Söderqvist-Spering visar nytt material och presenterar tankar om pianoundervisning.

11.00 Repertoar i praktiken
Demonstration av pianorepertoar med Galina Sjevtjenko-Ehrngren och elever.

12.00 Lunch

13.00 Block Piano
Workshop med Mika Westerlund från Helsingfors och appen Block Piano.
Ta gärna med iPad med appen installerad:
https://itunes.apple.com/se/app/blockpiano/id987097798

14.30 EPTA:s årsmöte

Tid och plats:
Lördag den 20 maj kl 10.00-15.30 på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen, Stockholm.

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri för medlemmar. Lunch på egen bekostnad.
Anmäl dig på info@sppf.net

EPTA Swedens yttrande om Kulturskoleutredningen

Thursday, March 16th, 2017

EPTA Sweden har lämnat ett yttrande gällande Kulturskoleutredningen “En inkluderande kulturskola på egen grund”. Styrelsen har sett detta som en god möjlighet att presentera förbundets inställning till flera angelägna frågor. Läs yttrandet här:

Yttrande-om-Kulturskoleutredningen-EPTA-Sweden-2017.pdf

Läs alla 174 remissvar och yttranden på regeringen.se

Pianobulletinen nr 1 2017

Friday, March 3rd, 2017

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar inom en vecka men finns redan idag att läsa digitala i arkivet.
Inte medlem? Bli det nu!

 

Vinterkonsert 2017

Wednesday, January 4th, 2017

EPTA Swedens vinterkonsert infaller söndagen den 19 mars 2017 kl. 17.00 i Högalids församlingshus. Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition söndagen innan, den 12 mars kl. 14.00 i samma lokal.

Anmälan sändes via epost till lundqvisttorsten(at)gmail.com senast tisdag 7 mars.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Svenska Pianobulletinen – nytt digitalt arkiv

Tuesday, June 9th, 2015

Läs alla utgåvor av Pianobulletinen i det digitala arkivet!