Kalender

15 mars 2020 kl 11.00: Styrelsemöte

16 eller 17 maj 2020: Årsmöte och EPTA-dag (preliminärt)

21-24 maj 2020: Internationell EPTA-kongress i Bonn

3-4 oktober 2020: Nationell kongress i Stockholm (preliminärt)

26 oktober 2020: Fortbildning i Uppsala