Länkar

Här följer länkar till andra platser på Internet inom SPPF:s intresseområde.
Har du förslag på ytterligare länkar vi borde ha med så är vi tacksamma
om du skickar dessa till info@sppf.net.

EPTA

EPTA UK
EPTA Europe

Svenska Musikögskolor och institut

Göteborgs Musikhögskola
Örebro Musikhögskola
Musikhögskolan i Piteå
Ingesunds Musikhögskola
Musikhögskolan i Malmö
Stockholms Musikpedagogiska Institut

Pianotidningar

International Piano (UK)
Pianist (UK)
Clavier Companion (US)

Internationella diskussionsforum

Piano World
Piano Street
Piano Society

Övriga intresseförbund
Svenska Sång- och Talpedagogförbundet