Om EPTA Sweden

Om EPTA Sweden

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) grundades 1937 och är därmed Europas äldsta i sitt slag. Sedan 1987 är vi medlemmar i European Piano Teachers Association (EPTA).

EPTA Sweden består av c:a 400 medlemmar verksamma som pedagoger vid musik- och kulturskolor, musikgymnasier, folkhögskolor, musikhögskolor, privata verksamheter och som pianister i svenskt och internationellt musikliv. EPTA Swedens syfte är att främja kvalitativ pianoundervisning i Sverige.

EPTA Sweden är medlem i: Svenskt Musikråd (svenska sektionen av IMC), International Society of Music Education (ISME), European Music Council (EMC), European Piano Teachers Association (EPTA)

Styrelse

Ordförande: Patrick Jovell
Vice ordförande: Andreas Julin
Sekreterare: Ecaterina Wehlander (tel: 070-792 19 46)
Vice sekreterare: Martin Tell
Kassaförvaltare: Johan Sandback
Ordinarie ledamot: Eva Lundgren

Suppleanter:
Vesna Mattsson
Daniel Nolgård
Natalia Kazimirovskaia
Irina Krjutjkova Lind

 

Prövningsnämnd:
Ordföranden
Vice sekreteraren
Eva Luthander
Mats Widlund
Monica Alwinder-Gustafson
Suppleanter:
Elisabeth Lang
Irène Mannheimer
Katarina Ström-Harg

Revisorer:
Marcus Norberg
Rolf Lindblom
Revisorsuppleant:
Stefan Ydefeldt

Redaktion:
Johan Fröst
Patrick Jovell
Andreas Julin
Johan Sandback


Organisationsnr: 802002-6590

Kontouppgifter:
Plusgiro: 15 28 83-5
Bankkontonr: 9960 4201528835
IBAN: SE37 9500 0099 6042 0152 8835
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: SVENSKA PIANOPEDAGOGFÖRBUNDET