EPTA Sweden kongress i Västerås, 26-27 september 2015

Publicerad 8/6 2015

Läs mer om kongressen i kongressfoldern.

Anmälan sker genom att skicka namn och kontaktuppgifter till info@sppf.net samt genom betalning av kongressavgiften.

OBS! Spara 150 kr genom att anmäla dig senast 30 juni.

Välkommen till EPTA-dagen den 17 maj 2015!

Publicerad 28/4 2015

I samband med årets årsmöte och vårkonsert arrangerar vi en fortbildningsdag i Stockholm. En av världens mest välkända och uppskattade skapare av musikpedagogiska material, Christopher ”Microjazz” Norton, kommer från London på besök och ger ett seminarium om att använda populärmusikaliska stilar i pianoundervisningen. Därefter följer en gemensam lunch innan årsmötet tar vid. Dagen avslutas med EPTA:s årliga vårkonsert.

Program:
10.30 Seminarum med Christopher Norton: Popmusik i pianoundervisningen
11.30 Kaffe
11.45 Seminarum med Christopher Norton: Improvisation med nybörjarelever
13.00 Lunchbuffé i ljusgården
14.00 Årsmöte
15.30 Kaffe
16.00 EPTA:s vårkonsert

Tid och plats:
Söndag den 17 maj kl 10.30-17.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till förmiddagens seminarium och lunchen via e-post till info@sppf.net senast fredag 15 maj.

Bjud in kollegor till gratis fortbilding!
Seminariet med Christopher Norton kl. 10.30-13.00 riktar sig till alla som undervisar i piano, även lärare med piano som bi-instrument. Även icke EPTA-medlemmar är välkomna! Bjud in dina kollegor genom att skriva ut detta informationsblad.

Mer om Christopher Norton:

Artikel ur Pianobulletinen nr 1 2012

Intervju ur Pianobulletinen nr 2 2012

Christopher Nortons YouTube-kanal

Vårkonsert Stockholm 2015

Publicerad 2/3 2015

Vårkonsert söndagen den 17 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 10 Maj kl 15:00 i salarna A434, A435 och A443 på KMH.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast 30 april via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Vinterkonsert 2015 i Stockholm

Publicerad 18/12 2014

Årets vinterkonsert äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i Högalids församlingssal. Obligatoriskt genrep sker söndagen innan, den 8 mars kl. 14.00, i samma lokal.
Välkomna med anmälan till Torsten Lundqvist via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 4 mars.

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke. Den sammanlagda speltiden får för varje elev ej överstiga sju minuter. Högst tre elever per lärare. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Höstkonsert 29 november

Publicerad 8/10 2014

Höstens elevkonsert äger rum lördagen den 29 november kl. 16.30 i Lilla salen på Kungl. Musikhögskolan.
Möjlighet att känna på flygeln finns mellan kl. 15.00 – 16.15.

Anmälan
Anmälan skall innehålla de sedvanliga uppgifterna på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt angiven speltid per stycke. Man får anmäla högst tre elever och varje elev disponerar högst 7 min. Utantillspel är obligatoriskt förutom svårmemorerad nutida musik och naturligtvis ensemblespel, som gärna välkomnas.
Anmälan till workshop/konsert skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast måndag 17 november på epost: lundqvisttorsten(at)gmail.com

Workshop en vecka innan

Konserten föregås av en obligatorisk workshop den 22 november där anmälda elever får spela, indelade i tre grupper. Elevernas lärare och föräldrar är välkomna att lyssna.
Denna workshop äger också rum på Kungl. Musikhögskolan med början kl. 15.00 i sal A 434, 435 resp. 443. Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén.

Vi hoppas på många spelsugna elever. Välkommen med anmälan!

Pianobulletinen nr 3 2014

Publicerad 7/10 2014

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar.
Inte medlem? Bli det nu!

Kongress 2014 i Göteborg – program

Publicerad 25/9 2014

Detaljerat program för kongressen i Göteborg 26-28 september:

PDF för utskrift

Kongressprogram 2014

Välkomna till EPTA-dagen den 18 maj 2014

Publicerad 2/5 2014

I samband med årets årsmöte och vårkonsert arrangerar vi en fortbildningsdag i
Stockholm.
Mikael Kanarva följer upp sin uppskattade artikel om pianoteknik från senaste Pianobulletinen med en praktisk demonstration med hjälp av två elever.
Vi äter en gemensam lunch i KMH:s ljusgård och fortsätter sedan med att höra KMH:s gästprofessor Patrizio Cerrone berätta om pianoundervisning i Italien samt undervisa elever i olika åldrar. Vi avslutar dagen med att lyssna till våra elever i EPTA:s årliga vårkonsert.

EPTA-dagen är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.

OBS! Anmälan till fortbildningsdagen sker genom e-post till info@sppf.net

Program:

11.00 Årsmöte
12.00 Mikael Kanarva: Om pianoteknik
13.15 Lunch
14.15 Patrizio Cerrone: Masterclass för unga pianister
15.30 Kaffe
16.00 EPTA:s vårkonsert

När? Söndagen den 18 maj kl 11-17.45
Var? Sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12 (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)
Hur? Anmäl dig via e-post till info@sppf.net senast onsdag 14 maj.

P.S. Bjud gärna in kollegor som ännu inte är medlemmar genom att skriva ut detta informationsblad från www.sppf.net. Icke medlemmar är välkomna från kl. 12.00.

Årsmöte 18 maj 2014

Publicerad 28/4 2014

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte söndagen den 18 Maj 2014, kl 11:00 i A 399 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. (Lidingövägen 12).

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: frost.johan@hotmail.com)

Vårkonsert 18 maj 2014

Publicerad 17/4 2014

Vårkonsert söndagen den 18 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A 399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 11 maj kl. 15.00, på KMH i tre olika grupper.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast måndagen den 5 maj via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Vinterkonsert 16 mars

Publicerad 28/3 2014

Jätteduktiga unga pianister gladde publiken i Högalids församlingssal, Stockholm.

Pianisten och pedagogen Professor Anne Öland besöker Kungliga Musikhögskolan

Publicerad 19/2 2014

Den 26-28 februari gästas Kungliga musikhögskolan av en av Danmarks främsta pianister och pedagoger. Professor Anne Öland har en stor karriär som pianist och pedagog och är en av de få nordiska pianister som har spelat in L. van Beethovens samtliga pianosonater på skiva. Hon ser det också som sin uppgift att undervisa alla åldrar och nivåer från nybörjare till professionell pianist vilket gör henne unik i Norden. Under sitt tre dagar långa besök kommer hon att undervisa i masterclassformat där hon demonstrerar sina metoder och tankar kring pianoundervisning. Hon kommer också att utförligt gå igenom sin pianoskola Klaverkufferten. (www.klaverkufferten.dk).

Alla EPTA Swedens medlemmar är välkomna att lyssna. Anmälan är kostnadsfri och sker till stefan.bojsten@kmh.se

Schema
Kungliga Musikhögskolan Sal A 399

Onsdag 26 februari
9:30-12:00 Masterclass, tre KMH-studenter
13:00-16:00 Föredrag om pianometodik
Torsdag 27 februari
9:30-12:00 Masterclass, tre KMH-studenter
13:00-14:30 Undervisning av två elever 7 år gamla som spelat under en termin. 1 elev 11-14 år som spelat i 3-6 år.
Fredag 28 februari
9:30-12:00 Masterclass, två KMH-studenter och diskussion rörande pianopedagogik
13:00-14:30 Undervisning av 2 elever 14-18 år.

Vinterkonsert söndagen den 16 mars 2014

Publicerad 9/1 2014

EPTA Sweden arrangerar en vinterkonsert i Högalids församlingssal söndagen den 16 mars
kl. 17.00. Ett obligatoriskt genrep äger rum söndagen innan, den 9 mars kl. 18.00 i samma lokal.

Anmälan skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast tisdagen den 4 mars via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com
Varje lärare får anmäla högst tre elever och speltiden per elev är högst 7 minuter. Ange elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke.
Utantillspel förutsättes utom vid ensemblespel, som gärna välkomnas.

Välkommen med anmälan!

Höstkonserten på Kungl. Musikhögskolan

Publicerad 29/11 2013

Tack alla elever för en fantastisk höstkonsert! Vilka talanger!
Vi ser fram emot att höra er igen!

Höstkonsert 2013

Publicerad 22/10 2013

Höstens elevkonsert sker, som tidigare meddelats, lördagen den 23 november kl. 16.00 i Lilla salen, Kungl. Musikhögskolan.

En förberedande workshop, där eleverna delas in i mindre grupper och får råd och tips inför konserten, äger rum söndagen den 17 november kl. 14.30 – 16.00 på KMH, sal A 434, A 435 och A 443. Information kommer att ges på plats vilken grupp man tillhör.

Anmälan skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast måndagen den 11 november via epost: lundqvisttorsten(at)gmail.com

Anmälan skall innehålla uppgift om elevens namn och ålder, lärarens namn, kompositör och
titel samt speltid per stycke, som totalt ej får överstiga sju minuter. Utantillspel krävs utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas. Högst tre elever per lärare.

Lärare och föräldrar är välkomna att ta del av workshopen. Välkommen med anmälan!

Konserten arrangeras i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Angela Hewitt ger Masterclass i Stockholm

Publicerad 6/6 2013

En av vår tids främsta Bachspecialister, den kanadensiska världspianisten Angela Hewitt, kommer på besök till Stockholm.
Hon spelar en konsert i Grünewaldsalen, Stockholms konserthus, 17 juni kl 19 och genom ett samarbete mellan Festival O/modernt, EPTA Sweden och Lilla Akademien ger hon även en masterclass söndag den 16 juni kl 13:30-15:00 i Lilla Akademiens lokaler (Norrtullsgatan 14). Studenter från KMH och Lilla Akademien spelar verk av Bach. Pris för masterclass och och konsert är 495 kr.

Specialpris för EPTA Swedens medlemmar som reserverar plats per mejl till info@sppf.net senast 14 juni:
Konsert + masterclass: 300 kr

Student/elevpris, endast masterclass: 100kr

Även en konsert med pianisten Danny Driver på Ulriksdals Slottsteater 16 juni kl 16 ingår i medlemspriset.

Mer om konserterna med Angela Hewitt och Danny Driver:
http://www.festivalomodernt.com/edition-2013/program-2013/

Varmt välkomna!

Kongress 2013 i Helsingborg

Publicerad 6/6 2013

Läs mer på kongressidan:

Kallelse till årsmöte 2013

Publicerad 25/4 2013

Härmed kallas alla EPTA Swedens – Svenska pianopedagogförbundets medlemmar till årsmöte söndagen den 19 maj 2013, kl 13:00 i A 399 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Valhallavägen 105). Varmt välkomna!

Dagordning Årsmöte 2012

1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet

2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter

3.) Föredragning av revisionsberättelsen

4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

6.) Val av revisorer och en suppleant

7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)

8.) Val av valberedningen

9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift

10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: frost.johan@hotmail.com)

Vårkonsert 2013

Publicerad 9/4 2013

EPTA Swedens vårkonsert äger rum söndagen den 19 maj kl.16.30 på Kungl. Musikhögskolan,
Lilla salen. Övningsmöjlighet i samma lokal från kl. 15.00.

Obligatorisk workshop inför vårkonserten äger rum söndagen innan, den 12 maj, mellan kl. 17.00-
18.00 på Kungl. Musikhögskolan. Denna workshop, där eleverna får råd och tips inför konserten,
leds av tre lärare från KMH – Irène Mannheimer, Eva Luthander och Johan Fröst. Eleverna delas
in i tre grupper och workshopen sker i A-huset, där salarna 434, 435 och 443 är bokade. Lärare
och föräldrar är välkomna.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast fredagen den 3 maj på epost
torsten.lundqvist@yahoo.se. Högst tre elever per lärare, ange tydligt elevens namn och ålder,
kompositör och speltid per stycke. Speltiden per elev får ej överstiga sju minuter. Utantillspel förutsättes utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Välkommen med din anmälan!

Konserten arrangeras i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

EPTA 2012 – Post Conference Publication

Publicerad 31/12 2012

Den tidning som sammanfattar årets internationella EPTA-konferens är nu tillgänglig att ladda ner på följande länk:
EPTA-2012-post-conference-publication-medres.pdf