Kongress i Visby

Publicerad 6/6 2016

Välkommen till årets träff för alla som är intresserade av pianospel och pianoundervisning!

EPTA Sweden arrangerar en helg i Visby 1-2 oktober 2016 med konserter, föreläsningar, masterclass och mingel.
Läs mer här.

Program och karta för utskrift

Välkommen till EPTA-dagen den 21 maj 2016!

Publicerad 1/5 2016

Lördag den 21 maj hålls EPTA:s årsmöte och ett fortbildningstillfälle i form av ett diskussionsseminarium om digitala verktyg i undervisningen. Vi avslutar dagen med EPTA:s traditionella vårkonsert.

Program:

11.00 Årsmöte
Se Kallelse till årsmöte

12.00 Seminarium om digitala verktyg
Patrick Jovell leder en diskussion om användandet av digitala verktyg i pianoundervisningen.

13.00 Lunchbuffé i ljusgården

14.00 Elevkonsert

Tid och plats:
Lördag den 21 maj kl 11.00-15.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till lunchen och seminariet via e-post till info@sppf.net senast torsdag 19 maj.

Årsmöte 21 maj 2016

Publicerad 1/5 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte lördagen den 21 maj 2016, kl 11:00 i A 399 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. (Lidingövägen 12).

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Bli medlem i Sveriges största pianoförbund!

Publicerad 15/4 2016

EPTA Sweden gör i år sin största satsning någonsin på att utöka förbundet, och att nå ut till så många som möjligt. Vi erbjuder alla en chans att mötas i vårt gemensamma intresse. Vi är övertygade om att det finns ett stort engagemang för piano i Sverige, både nu och i framtiden. Tillsammans är vi starka!

Bli medlem till halva priset innan 30 juni!

Vårkonsert Stockholm 2016

Publicerad 17/2 2016

Vårens elevkonsert infaller lördagen den 21 maj kl. 14.00 på Kungl. Musikhögskolan.
Konserten föregås av en obligatorisk workshop lördagen den 14 maj kl. 15.00, också på Kungl. Musikhögskolan. Lokal meddelas i samband med anmälan.

Anmälan till workshop sändes till Torsten Lundqvist via e-post lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 9 maj. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.

Konsertgruppen i EPTA Sweden välkomnar din anmälan!

Vinterkonsert 2016

Publicerad 20/11 2015

2016-02-12: KONSERTEN ÄR INSTÄLLD PGA FÅ ANMÄLNINGAR

EPTA Swedens vinterkonsert äger rum söndagen den 21 februari 2016 kl. 18.00 i Högalids församlingssal intill Högalidskyrkan. T-bana till Hornstull.

Konserten föregås av en obligatorisk generalrepetition söndagen den 14 februari kl. 15.00 i samma lokal. Anmälan sker till Torsten Lundqvist via epost: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den måndagen den 8 februari.
Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel. Lärare får anmäla högst tre elever var och speltiden per elev får ej överstiga sju minuter. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblespel.

Välkommen med anmälan hälsar konsertgruppen i EPTA Sweden!

Kongress i Västerås!

Publicerad 22/9 2015

Välkommen till årets träff för alla som är intresserade av pianospel och pianoundervisning!
Svenska pianopedagogförbundet/EPTA Sweden arrangerar en helg på Västerås Konserthus – 26-27 september – med konserter, föreläsningar, masterclass och mingel.

Detaljerat kongressprogram finns nu tillgängligt på kongressidan.

Höstkonsert 2015

Publicerad 10/9 2015

Välkomna till höstens elevkonsert i EPTA Sweden söndagen den 22 november kl. 17.00
på Kungliga Musikhögskolan, Lilla salen. Övningsmöjlighet från kl. 16.00

Konserten föregås av en obligatorisk workshop söndagen den 15 november kl. 15.00, också på Kungliga Musikhögskolan. Anmälda elever delas in i grupper och ges då tillfälle att få råd och tips inför konserten av en erfaren pedagog. Samling i Ljusgården (stora entréhallen). Ingång från Lidingövägen.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast den 9 november på epost-adress: lundqvisttorsten(at)gmail.com

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke samt lärarens namn. Högst tre elever per lärare och högst sju minuters speltid per elev.
Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Välkommen med din anmälan!

Svenska Pianobulletinen – nytt digitalt arkiv

Publicerad 9/6 2015

Läs alla utgåvor av Pianobulletinen i det digitala arkivet!

EPTA Sweden kongress i Västerås, 26-27 september 2015

Publicerad 8/6 2015

Läs mer om kongressen i kongressfoldern.

Anmälan sker genom att skicka namn och kontaktuppgifter till info@sppf.net samt genom betalning av kongressavgiften.

OBS! Spara 150 kr genom att anmäla dig senast 30 juni.

Välkommen till EPTA-dagen den 17 maj 2015!

Publicerad 28/4 2015

I samband med årets årsmöte och vårkonsert arrangerar vi en fortbildningsdag i Stockholm. En av världens mest välkända och uppskattade skapare av musikpedagogiska material, Christopher ”Microjazz” Norton, kommer från London på besök och ger ett seminarium om att använda populärmusikaliska stilar i pianoundervisningen. Därefter följer en gemensam lunch innan årsmötet tar vid. Dagen avslutas med EPTA:s årliga vårkonsert.

Program:
10.30 Seminarum med Christopher Norton: Popmusik i pianoundervisningen
11.30 Kaffe
11.45 Seminarum med Christopher Norton: Improvisation med nybörjarelever
13.00 Lunchbuffé i ljusgården
14.00 Årsmöte
15.30 Kaffe
16.00 EPTA:s vårkonsert

Tid och plats:
Söndag den 17 maj kl 10.30-17.30 i sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12, Stockholm (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)

Anmälan och kostnad:
EPTA-dagen (inkl. fika) är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.
Anmäl dig till förmiddagens seminarium och lunchen via e-post till info@sppf.net senast fredag 15 maj.

Bjud in kollegor till gratis fortbilding!
Seminariet med Christopher Norton kl. 10.30-13.00 riktar sig till alla som undervisar i piano, även lärare med piano som bi-instrument. Även icke EPTA-medlemmar är välkomna! Bjud in dina kollegor genom att skriva ut detta informationsblad.

Mer om Christopher Norton:

Artikel ur Pianobulletinen nr 1 2012

Intervju ur Pianobulletinen nr 2 2012

Christopher Nortons YouTube-kanal

Vårkonsert Stockholm 2015

Publicerad 2/3 2015

Vårkonsert söndagen den 17 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 10 Maj kl 15:00 i salarna A434, A435 och A443 på KMH.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast 30 april via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Vinterkonsert 2015 i Stockholm

Publicerad 18/12 2014

Årets vinterkonsert äger rum söndagen den 15 mars kl. 18.00 i Högalids församlingssal. Obligatoriskt genrep sker söndagen innan, den 8 mars kl. 14.00, i samma lokal.
Välkomna med anmälan till Torsten Lundqvist via e-post: lundqvisttorsten(at)gmail.com senast den 4 mars.

Anmälan skall innehålla uppgifter om elevens namn och ålder, kompositör och titel samt speltid per stycke. Den sammanlagda speltiden får för varje elev ej överstiga sju minuter. Högst tre elever per lärare. Utantillspel är obligatoriskt utom vid svårmemorerad, nutida musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Höstkonsert 29 november

Publicerad 8/10 2014

Höstens elevkonsert äger rum lördagen den 29 november kl. 16.30 i Lilla salen på Kungl. Musikhögskolan.
Möjlighet att känna på flygeln finns mellan kl. 15.00 – 16.15.

Anmälan
Anmälan skall innehålla de sedvanliga uppgifterna på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt angiven speltid per stycke. Man får anmäla högst tre elever och varje elev disponerar högst 7 min. Utantillspel är obligatoriskt förutom svårmemorerad nutida musik och naturligtvis ensemblespel, som gärna välkomnas.
Anmälan till workshop/konsert skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast måndag 17 november på epost: lundqvisttorsten(at)gmail.com

Workshop en vecka innan

Konserten föregås av en obligatorisk workshop den 22 november där anmälda elever får spela, indelade i tre grupper. Elevernas lärare och föräldrar är välkomna att lyssna.
Denna workshop äger också rum på Kungl. Musikhögskolan med början kl. 15.00 i sal A 434, 435 resp. 443. Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén.

Vi hoppas på många spelsugna elever. Välkommen med anmälan!

Pianobulletinen nr 3 2014

Publicerad 7/10 2014

Ett nytt nummer av Pianobulletinen är ute!
Kommer i brevlådan till alla medlemmar.
Inte medlem? Bli det nu!

Kongress 2014 i Göteborg – program

Publicerad 25/9 2014

Detaljerat program för kongressen i Göteborg 26-28 september:

PDF för utskrift

Kongressprogram 2014

Välkomna till EPTA-dagen den 18 maj 2014

Publicerad 2/5 2014

I samband med årets årsmöte och vårkonsert arrangerar vi en fortbildningsdag i
Stockholm.
Mikael Kanarva följer upp sin uppskattade artikel om pianoteknik från senaste Pianobulletinen med en praktisk demonstration med hjälp av två elever.
Vi äter en gemensam lunch i KMH:s ljusgård och fortsätter sedan med att höra KMH:s gästprofessor Patrizio Cerrone berätta om pianoundervisning i Italien samt undervisa elever i olika åldrar. Vi avslutar dagen med att lyssna till våra elever i EPTA:s årliga vårkonsert.

EPTA-dagen är kostnadsfri men lunchen kostar 50 kr och betalas på plats.

OBS! Anmälan till fortbildningsdagen sker genom e-post till info@sppf.net

Program:

11.00 Årsmöte
12.00 Mikael Kanarva: Om pianoteknik
13.15 Lunch
14.15 Patrizio Cerrone: Masterclass för unga pianister
15.30 Kaffe
16.00 EPTA:s vårkonsert

När? Söndagen den 18 maj kl 11-17.45
Var? Sal A399 på Kungl. Musikhögskolan, Lidingövägen 12 (OBS ny entré p.g.a ombyggnad.)
Hur? Anmäl dig via e-post till info@sppf.net senast onsdag 14 maj.

P.S. Bjud gärna in kollegor som ännu inte är medlemmar genom att skriva ut detta informationsblad från www.sppf.net. Icke medlemmar är välkomna från kl. 12.00.

Årsmöte 18 maj 2014

Publicerad 28/4 2014

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)

Härmed kallas alla EPTA Swedens (Svenska Pianopedagogförbundets) medlemmar till årsmöte söndagen den 18 Maj 2014, kl 11:00 i A 399 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. (Lidingövägen 12).

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: frost.johan@hotmail.com)

Vårkonsert 18 maj 2014

Publicerad 17/4 2014

Vårkonsert söndagen den 18 maj kl. 16.00 på Kungl. Musikhögskolan, sal A 399. Övningsmöjlighet från kl. 14.30.
Obligatorisk workshop äger rum söndagen innan, den 11 maj kl. 15.00, på KMH i tre olika grupper.
Vilken grupp man tillhör visar sig vid samlingen i huvudentrén. Workshop med anmälda elever sker i salarna A 434, A 435 eller A 443.

Anmälan till workshop skall vara Torsten Lundqvist tillhanda senast måndagen den 5 maj via epost lundqvisttorsten(at)gmail.com
Som vanligt får varje lärare anmäla högst tre elever. Ange elevens namn och ålder, kompositör, titel och speltid per stycke. Högst sju minuters speltid per elev!
Utantillspel förutsättes utom vid nutida, svårmemorerad musik och ensemblespel, som gärna välkomnas.

Vinterkonsert 16 mars

Publicerad 28/3 2014

Jätteduktiga unga pianister gladde publiken i Högalids församlingssal, Stockholm.