Kongress 2018 i Stockholm

Välkommen till årets pianohändelse och mötesplats för dig som är intresserad av pianospel och pianoundervisning!

Kongressen i Stockholm 28-30 september bjuder på inspirerande föreläsningar, workshops, masterclass, paneldebatt, pedagogiska forum och sociala möten i vackra omgivningar och hyllar dessutom tonsättargiganten Claude Debussy 100 år i stor stil med tre konserter där hans samtliga pianoverk framförs.

Läs mer på:
www.sppf.net/kongress

Helsingborgs Pianofestival

EPTA Sweden samarbetar åter med HELSINGBORG PIANOFESTIVAL, 30 augusti–2 september 2018. Festivalen bjuder på ett rikt och varierat program av konserter med internationellt erkända pianister som David Fray, Yekwoon Sunwoo, Jan Lundgren, Konstantin Scherbakov och Alice Sara Ott. Det ges även en familjekonsert, Masterclasses, lunchkonserter samt föredrag.
All info om festivalens programpunkter går att läsa på:
https://dunkerskulturhus.se/helsingborg-pianofestival/
Bokningar görs via Dunkers biljettcentral. Uppge att du är medlem i EPTA Sweden så får du köpa dina biljetter till rabatterade priser enligt nedan vid bokning.
https://dunkerskulturhus.se/besoka/dunkers-biljettcentral/
Priser för Pianopedagogförbundet: 30% på ordinarie pris:
Stora paketet: 1415 kr. Ta del av alla programpunkter under festivalens fyra dagar. Mellan paketet: 1050 kr. För dig som inte kommer loss torsdagen så gäller detta för alla programpunkter fredag till söndag. Lilla paketet: 725 kr. För dig som endast kan komma ned under helgen. Lördag och söndag alla programpunkter
Hotellrabatten: En annan nyhet för året är att mer långväga festivalgäster kan boka rum på centralt belägna BEST WESTERN Hotel Duxiana till rabatterat pris. En person i enkelrum för 800 kr inklusive frukostbuffé. En/två personer i dubbelrum för 990 kr inklusive frukostbuffé. Bokning sker endast genom: caroline.jorwall@helsingborg.hotelduxiana.com Ange ordet Helsingborg Pianofestival i ämnesraden, så finns det ett antal hotellrum till detta specialpris. Erbjudandet gäller endast till dess att tilldelade rum är uppbokade.

Årsmöte 19 maj 2018

EPTA Swedens årsmöte infaller den 19 maj kl 14.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14, Stockholm).
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post och post i början av maj.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)