26 november 2017: Jubileumsdag – EPTA 80 år!

Med anledning av förbundets 80-årsjubileum arrangeras en jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
Dagen innehåller fortbildning, jubileumskonsert och festivitas och blir en trevlig möjlighet för medlemmar från hela landet att träffas!

10.00-13.00 Fortbildning

Hjärnan och lärande
Sisela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, berättar om sin forskning.

“Elva-lek” för två pianon
Kompositören Per-Gunnar Alldahl berättar om sitt verk och med hjälp av pianisterna Ann-Sofie Klingberg och Zinaida Oganova framförs delar av verket.

Pianometodik inom gehörstraditionen
Stefan Gustafson, pianopedagog (Södra Latin) och metodiklärare (KMH), presenterar vägar till improvisation i undervisningen.

Masteclass

Prof. Peter Jablonski (Royal College of Music, London) undervisar två elever i olika åldrar.

15.00-19.00 Jubileumskonsert

19.30-22.00 Mingel och middagsbuffé.

Anmälan till info@sppf.net. Middag 200 kr.

Höstkonsert Stockholm 2017

Höstens elevkonsert infaller på förbundets 80-års jubileumsdag söndagen den 26 november 2017 i den festliga Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm. Konserten föregås av ett obligatoriskt genrep lördagen den 18 november kl.10.00-14.00 på Södra Latins gymnasium. Elever som inte bor i Stockholm och inte har möjlighet delta på genrepet, kan istället skicka en enkel inspelning (t.ex. med mobil) till Konsertgruppen. Alla inspelningar skall skickas digitalt.

Tema – Nutida Pianomusik
Jubileumskonsertens tema är pianomusik skriven från och med 1980. Annan pianomusik är dock lika välkommet.

Anmälan och eventuell inspelning till elevkonserten sändes till Martin Tell via mail: martintell@yahoo.se senast söndagen den 12 november. Anmälan skall som vanligt innehålla uppgift om elevens namn och ålder, kompositör och styckets titel samt speltid per stycke. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig får ha en speltid om högst sju minuter. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad nutida musik och ensemblemusik.
Konsertgruppen förbehåller sig rätten att begränsa antalet programpunkter av program- och tidsmässiga skäl.

Hälsningar
Konsertgruppen i EPTA Sweden