Årsmöte 19 maj 2018

EPTA Swedens årsmöte infaller den 19 maj kl 14.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14, Stockholm).
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post och post i början av maj.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Vårkonsert 2018

EPTA Swedens vårkonsert i Stockholm infaller lördagen den 19 maj kl 12.00 på Södra Latins gymnasium (adress: Skaraborgatan 14). Som vanligt föregås denna konsert av en obligatorisk generalrepetition lördagen den 5 maj kl. 10.00 i samma lokal.
Anmälan sändes via epost till martintell@yahoo.se senast lördagen den 28 april.
Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min. speltid.
Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Utantillspel fordras utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel.
Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Fortbildning med Eeva Sarmanto-Neuvonen i Uppsala 25 april 2018

– Föreläsning onsdag 25 april kl 12.30-14.30 Körsalen, Skolgatan 51, Uppsala.

– Konsert Happy Animals kl 19.00 i Nannaskolans aula, Kungsgatan 26, Uppsala.

Hur låter Eeva Sarmanto-Neuvonens HAPPY ANIMALS med små pianister och en kammarorkester? Det fick man höra vid den internationella EPTA-konferensen i Helsingfors i höstas och nu blir det Sverigepremiär då tacknämligt Uppsala Kulturskola tagit stafettpinnen och bjuder på konsert med skolans elever och egen kammarorkester den 25 april i Uppsala.

Då Eeva Sarmanto-Neuvonen själv är medverkande vid detta tillfälle inbjuds EPTA-medlemmar till fortbildning kl. 12.30-14.30 samma dag. Dels får vi höra om HAPPY ANIMALS-projektet men Eeva tar även med och förevisar sina rikhaltiga undervisningsmaterial som ju inte bara omfattar den uppskattade FINSKA PIANOSKOLAN utan även mycket bredvidspelningsmaterial. Boka datumet, detaljerat program följer inom kort. Fortbildningen är kostnadsfri för medlemmar, anmälan på info@sppf.net. Även konserten är kostnadsfri.