Carola Grindea har avlidit

Carola Grindea initiativtagare och grundare av EPTA har i sommar avlidit.
Vi i Sverige minns henne som en fantastisk pedagog och person.
Vinterbulletinen kommer att innehålla ett inslag om hennes liv och gärning.