Höstens elevkonsert 22 november

Höstens elevkonsert äger rum söndagen den 22 november kl.15:00 på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm i sal B 34 (B huset). Möjlighet att pröva flygeln finns från kl. 14:00. Entré 40 kr vuxna, alla under 18 år fri entré.

Anmälan
Anmälan skall innehålla uppgift om elevens namn och åldertonsättareverktitel ochspeltid, samt lärarens namn och telefon. Ange även önskemål om tid för provspelning beroende på resväg etc. för den sökande. Anmälan skall vara Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm, tillhanda fredagen den 6 november per post (skicka senast onsdagen den 4 november) eller E-mail: torsten.lundqvist[at] yahoo.se. Telefontid ang. provspelningstid är måndagen den 9 november kl. 8.00 – 10.00 på tel: 08-641 01 62. OBS! Endast läraren skall ringa, inte elev eller föräldrar. Resultatet av provspelningen delges via mail eller per tel. enligt ovan på tel.tid måndag 16 november kl. 8-10 fm.
Provspelning
Provspelning sker lördagen 14 november från kl. 10.00 på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, sal B 22 (i B-huset). Varje lärare kan anmäla högst tre elever och skall inte själva närvara vid provet. Kammarmusik är välkommet. Pianostämman skall vara likvärdig vad gäller svårighetsgrad. Speltid per elev; högst sju (7) minuter. Utantillspel förutsätts med undantag för kammarmusik samt svårmemorerad nutida musik. Elever med lång resväg kan skicka inspelad kassett eller CD till Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm senast måndag den 9 november 2009. Om detta önskas i retur, bifoga då ett frankerat svarskuvert.

Samarbete med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet
Vi vill påminna om samarbetet med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, där våra elever erbjuds ackompanjera deras sångelever. För information om lämplig repertoar etc. är intresserade välkomna att kontakta Jacqueline Delman i SSTPF per tel. 08 – 767 51 24, mobil 070 – 713 35 30 eller via mail
jacqueline.delman@comhem.se

Prövningsnämnden
Prövningsnämnen kallas till provspelning lördagen 14 november kl. 10.00 på KMH sal B 22.