Årsmöte 12 december 2020

Uppdatering 3 nov: Med anledning av skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten flyttas årsmötet fram från det planerade datumet 14 november till 12 december.

 

EPTA Swedens årsmöte infaller den 12 december kl. 12.00 i Elverket, Kyrkvägen 5, Lidingö.
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post.

Mötet sker digitalt – möteslänk och handlingar finns här >>

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)