Digital höstkonsert

På grund av Coronaläget väljer Epta-Sweden att ge höstens elevkonsert i digital form. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sedan sända filmen till konsertgruppen. Konsertgruppen kommer publicera inspelningarna på Epta-Swedens egen youtube-kanal.

Filmen kan vara enkel, dvs Iphone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka sedan filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend till martintell@yahoo.se senast söndagen den 30 november. Utöver film ska anmälan bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel.

Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden