Höstkonsert 2021

I november arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Södra Latin som du kan anmäla dina elever till. Vi kommer också att arrangera en digital konsert.

Höstens elevkonsert på Södra Latin äger rum den 20/11 kl.13:00 med genrep 10.30 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net. Sista anmälningsdag är 14/11.
Vi kommer även göra en digital konsert som tidigare, då elever kan skicka in sitt material som sen klipps samman till en konsert. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sända filmen till konsertgruppen. Därefter publiceras inspelningarna på EPTA Swedens egen youtube-kanal. Sista anmälningsdag till den digitala konserten är den 21/11 till elevkonsert@sppf.net.

Filmen kan vara enkel, dvs iPhone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend tillsammans med uppgifter på elevens namn, ålder, kompositör och titel. Ej YouTube-länkar. GDPR-samtycke måste ges för att vi ska kunna publicera filmen, fyll därför i bifogad GDPR-Blankett. Ladda ner GDPR-blankett här.

Båda konserter är öppna för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.
Den digitala konserten kommer publiceras på vår YouTube-kanal.
Lyssna gärna på den senaste elevkonserten, som ligger ute på vår YouTube-kanal!