Wilhelm Stenhammar – 150 år

På grund av pandemin har sker årets kongress i form av en digital föreläsningsserie som vi publicerar på vår hemsida löpande under året. För att ta del av föreläsningarna behöver du vara medlem och logga in på vår hemsida.

I år är det 150 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes. Det vill EPTA uppmärksamma genom denna föreläsning där pianisten Martin Sturfält presenterar Stenhammars pianomusik. Vi får höra Martin spela ett par av Stenhammars verk, och även prata om repertoaren för piano ur ett pedagogiskt perspektiv. Martin berättar också om Stenhammars liv och betydelse för svenskt musikliv.

Länk till föreläsningen:
www.sppf.net/wp/wilhelm-stenhammar-150-ar-martin-sturfalt/

Tidigare digitala föreläsningar:

Distansundervisning- tips och råd
Martin Berggren – universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i Malmö
www.sppf.net/wp/distansundervisning-i-piano/

Kommande digitala föreläsningar – hösten 2021:

Pianomusik av kvinnliga tonsättare
Staffan Storm – professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
Medverkar gör studenter och elever från Malmö och Lund.

Pianoteknik
Mikael Kanarva – universitetsadjunkt vid Musikhögskolan Ingesund.
Medverkar gör studenter och elever från Stockholm och Uppsala.

Group teaching and pedagogy for the youngest
Rebecka Angervo – Sibelius Academy.

Nordic Jazz – improvisation
Martin Berggren – jazzpianist samt universitetsadjunkt i gehör vid Musikhögskolan i Malmö.

Årsmöte 2021

EPTA Swedens årsmöte infaller den 8 maj kl. 10.00. Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet som sker digitalt via Google Meet.

Länk till mötet, fullständig kallelse och årsmöteshaldningar finns på:
https://www.sppf.net/wp/arsmote-2021/
(Logga in med samma lösenord som till det digitala arkivet.)