Kalender

15 mars 2020 kl 11.00: Styrelsemöte

31 maj 2020: Årsmöte och EPTA-dag

21-24 maj 2020: Internationell EPTA-kongress i Bonn

3-4 oktober 2020: Nationell kongress i Stockholm

26 oktober 2020: Fortbildning i Uppsala