Årsmöte 2021

EPTA Swedens årsmöte infaller den 8 maj kl. 10.00. Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet som sker digitalt via Google Meet.

Länk till mötet, fullständig kallelse och årsmöteshaldningar finns på:
https://www.sppf.net/wp/arsmote-2021/
(Logga in med samma lösenord som till det digitala arkivet.)

Vårkonsert 2021

Vårens elevkonsert blir i digital form. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sända filmen till konsertgruppen. Därefter publiceras inspelningarna på EPTA Swedens egen youtube-kanal.

Filmen kan vara enkel, dvs iPhone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend tillsammans med uppgifter på elevens namn, ålder, kompositör och titel.

Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.

Välkommen med anmälan senast den 16 maj till martintell@yahoo.se
Digitala konserter möjliggör för elever från hela Sverige att medverka. Därför kommer vi även efter pandemin att parallellt med våra live-konserter producera digitala video-konserter.

Lördag den 22 maj publicerar vi vårens elevkonsert på vår YouTube-kanal.

Lyssna gärna på den fina höstkonserten, som också blev digital!