Digital höstkonsert

På grund av Coronaläget väljer Epta-Sweden att ge höstens elevkonsert i digital form. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sedan sända filmen till konsertgruppen. Konsertgruppen kommer publicera inspelningarna på Epta-Swedens egen youtube-kanal.

Filmen kan vara enkel, dvs Iphone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka sedan filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend till martintell@yahoo.se senast söndagen den 30 november. Utöver film ska anmälan bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel.

Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.

Välkommen med din anmälan hälsar
Konsertgruppen i EPTA Sweden

Årsmöte 12 december 2020

Uppdatering 3 nov: Med anledning av skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten flyttas årsmötet fram från det planerade datumet 14 november till 12 december.

 

EPTA Swedens årsmöte infaller den 12 december kl. 12.00 i Elverket, Kyrkvägen 5, Lidingö.
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet. Årsmöteshandlingar skickas ut per e-post.

Mötet sker digitalt – möteslänk och handlingar finns här >>

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Kongress 2020

Kongressen hösten 2020 är inställd med anledning av coronavirusets spridning.
Förbundet planerar att i samarbete med Uppsala Kulturskola arrangera en fortbildningsdag vecka 44.