Årsmöte 2021

EPTA Swedens årsmöte infaller den 8 maj kl. 10.00. Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet som sker digitalt via Google Meet.

Länk till mötet, fullständig kallelse och årsmöteshaldningar finns på:
https://www.sppf.net/wp/arsmote-2021/
(Logga in med samma lösenord som till det digitala arkivet.)