Vårkonsert 2021

Vårens elevkonsert blir i digital form. Anmälande lärare ska filma elevens stycke/stycken och sända filmen till konsertgruppen. Därefter publiceras inspelningarna på EPTA Swedens egen youtube-kanal.

Filmen kan vara enkel, dvs iPhone eller liknande går bra. Dock ska kameran vara fast. Skicka filmen via t.ex. We Transfer eller Sprend tillsammans med uppgifter på elevens namn, ålder, kompositör och titel.

Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig disponerar högst 7 min speltid.

Välkommen med anmälan senast den 16 maj till martintell@yahoo.se
Digitala konserter möjliggör för elever från hela Sverige att medverka. Därför kommer vi även efter pandemin att parallellt med våra live-konserter producera digitala video-konserter.

Lördag den 22 maj publicerar vi vårens elevkonsert på vår YouTube-kanal.

Lyssna gärna på den fina höstkonserten, som också blev digital!

Distansundervisning – tips och råd från Martin Berggren

Många av oss har ställt om till undervisning på distans och vi publicerar därför denna föreläsning med Martin Berggren, pianist och lärare på Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund. Han går igenom vad man kan behöva tänka på som lärare och ger tips som kan inspirera och underlätta undervisningen.

Föreläsningen ligger öppen för alla t.o.m. 31 januari. Därefter kommer den att endast vara tillgänglig för förbundets medlemmar i vårt digitala arkiv och då behöver man logga in med förbundets lösenord för att se den. Välkommen att bli medlem om du inte redan är det!

0:00 – Intro
0:14 – Innan vi börjar
2:03 – Innehåll
2:49 – 1. Videosamtal
17:36 – 2. Piano-“setup”
26:01 – 3. Soundtrap
32:44 – 4. Virtual choir / orchestra
36:43 – 5. Andra digitala verktyg
41:27 – Länkar
42:08 – Avslutning