Steinway Piano Festival VI

En tävling och konsert för barn och ungdomar under 18 år.

Lördag 27 mars 2010 kl. 10.00 – 18.00.

Steinway Piano Festival är en 60 år gammal tradition som instiftades
av piano- och flygel- tillverkaren Steinway & Sons i Hamburg.
Med åren har idén följts upp också i många andra europeiska länder.
För sjätte gången inbjudas nu Sveriges unga pianister till denna festival.
Det blir en festlig konsert i form av en vänskaplig tävling,
där ungdomar från hela landet ges ett unikt tillfälle att lära känna
varandra, spela för varandra och lyssna på varandra.

Mer info på http://www.piano.se

Höstens elevkonsert 22 november

Höstens elevkonsert äger rum söndagen den 22 november kl.15:00 på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm i sal B 34 (B huset). Möjlighet att pröva flygeln finns från kl. 14:00. Entré 40 kr vuxna, alla under 18 år fri entré.

Anmälan
Anmälan skall innehålla uppgift om elevens namn och åldertonsättareverktitel ochspeltid, samt lärarens namn och telefon. Ange även önskemål om tid för provspelning beroende på resväg etc. för den sökande. Anmälan skall vara Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm, tillhanda fredagen den 6 november per post (skicka senast onsdagen den 4 november) eller E-mail: torsten.lundqvist[at] yahoo.se. Telefontid ang. provspelningstid är måndagen den 9 november kl. 8.00 – 10.00 på tel: 08-641 01 62. OBS! Endast läraren skall ringa, inte elev eller föräldrar. Resultatet av provspelningen delges via mail eller per tel. enligt ovan på tel.tid måndag 16 november kl. 8-10 fm.
Provspelning
Provspelning sker lördagen 14 november från kl. 10.00 på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, sal B 22 (i B-huset). Varje lärare kan anmäla högst tre elever och skall inte själva närvara vid provet. Kammarmusik är välkommet. Pianostämman skall vara likvärdig vad gäller svårighetsgrad. Speltid per elev; högst sju (7) minuter. Utantillspel förutsätts med undantag för kammarmusik samt svårmemorerad nutida musik. Elever med lång resväg kan skicka inspelad kassett eller CD till Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm senast måndag den 9 november 2009. Om detta önskas i retur, bifoga då ett frankerat svarskuvert.

Samarbete med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet
Vi vill påminna om samarbetet med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, där våra elever erbjuds ackompanjera deras sångelever. För information om lämplig repertoar etc. är intresserade välkomna att kontakta Jacqueline Delman i SSTPF per tel. 08 – 767 51 24, mobil 070 – 713 35 30 eller via mail
jacqueline.delman@comhem.se

Prövningsnämnden
Prövningsnämnen kallas till provspelning lördagen 14 november kl. 10.00 på KMH sal B 22.

Kongress 2009 i Arvika – Ingesund 25-27 September

SPPF välkomnar varmt alla medlemmar till vår årliga kongress som i år äger rum i Arvika-Ingesund den 25-27 september 2009. Vi ser alla fram emot en intressant och givande kongress. Tänk på att i tid boka hotell/vandrarhem. Senaste nytt är att rusningen till kongressen är så stor att hotellen börjar bli fulla. Vid problem med bokning kontakta Erik Rentzhog (070/6093257) eller Stefan Bojsten (070/8700634) Telefonnumren till hotellen där det eventuellt fortfarande skulle finnas plats är: Hotell Arkaden (0570-132 35) eller Hotell Bristol (0570-13280).

Kongressprogram och anmälningsblankett:
SPPFKongress2009info.pdf