Årsmöte 2024

Härmed kallas alla medlemmar till EPTA Swedens årsmöte 2024 som infaller den 26 maj kl. 11.00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Bilagor inför mötet publiceras på medlemssidorna.

Vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan!

Varmt välkomna till vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan söndag den 26 maj 2024. Årsmötet är kl. 11 (kallelse kommer separat), EPTA Swedens vårkonsert kl 14-15 & 17-18 (två delar) i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan. Kvällen avrundas med en konsert med studenter från KMH som framför Debussys 24 preludier kl 19.

Under eftermiddagen kommer Restaurang Oktav ha öppet fram till 20.30. Ta med hela familjen och vänner på EPTA pianodag i Kungl Musikhögskolans eleganta lokaler, fika, ät middag eller ta en drink på kvällen och framför allt njut av pianospel hela dagen!

Schema för dagen:
kl 11 Årsmöte (se kallelse)
kl 14 Elevkonsert del 1, Kungasalen
kl 15.30-16.30 Masterclasses med Stefan Bojsten, Johan Fröst & Anders Kilström
kl 17 Elevkonsert del 2, Kungasalen
kl 19 Debussykonsert, Kungasalen

Boka biljett till elevkonserterna här:
Konsert 1
Konsert 2

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden) är med sina 85 år Europas äldsta pianoförbund. En uppsjö av svenska pedagoger och pianister är sprungna ur förbundets verksamheter som innefattar konserter, kongresser, masterclasses och fortbildningar i Sverige och internationellt. Vi arrangerar löpande konserter för våra unga pianister och årets Vårkonsert är förbundets tredje i Kungasalen på KMH.

Nytt system för medlemshantering

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) har nyligen gått över till ett nytt system för medlemshantering med syfte att effektivisera förbundets administration.

Systemet tillhandahålls av företaget Föreningssupport.

Medlemsavgift 2024
Avisering för årets medlemsavgift på 350 kr kommer skickas ut nästa vecka. Till att börja med använder vi oss av bankgirobetalning med OCR men vi kommer inom kort att erbjuda betalning även via Swish eller bankkort.
För alla medlemmar som har en fungerande e-postadress i vårt register kommer fakturan att skickas ut via e-post från domänen foreningssupport.se. Övriga får fakturan per brev.
Vi har alla lärt oss att vara observanta på om betalningsuppmaningar vi får är genuina. Om du känner dig osäker kan det vara tryggt att stämma av att fakturan betalas till Svenska Pianopedagogförbundets bankgironummer 585-2553.

Din medlemssida
Som medlem kan du också logga in till din personliga sida där du kan kontrollera din betalningsstatus och uppdatera kontaktuppgifter. Du kan även redan nu betala medlemsavgiften med Swish eller bankkort om du loggar in här. (Då kommer betalningsmottagaren att heta ”Föreningssupport – BIZSYS AB”.)

Att logga in första gången
Första gången du loggar in ska du gå till denna sida >>
Där skriver du in din e-postadress och kommer att få en länk (skickad från ”Föreningssupport”) för att välja lösenord. Därefter får du en verifieringskod som du ska bekräfta för att sedan kunna logga in.
Det är bara första gången som du behöver utföra dessa tre steg, sedan kan du enkelt logga in via länken ovan.

EPTA Sweden:s internationella sommarkurs för unga pianister

EPTA Sweden:s internationella sommarkurs för unga pianister (f.d. Edsbergskursen) är en pianokurs för dig som vill utveckla ditt pianospel under en intensiv kursvecka i augusti på KMH i Stockholms. KMH är känt för sina toppmoderna Konsertsalar och undervisningsrum med möjlighet till avancerade inspelningar och akustiska upplevelser. Kursen är öppen för unga pianister 15-23 år från Sverige och övriga Europa och äger rum 7-11 augusti 2024 på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Läs mer om kursen här:
https://www.sppf.net/sommarkurs-piano/
Skicka gärna länken till dina elever som kan vara intresserade. Sista anmälningsdag är 30 maj.

EPTA:s medlemmar erbjuds att auskultera utan kostnad vid workshops och masterclass under kursdagarna.
För mer information och intresseanmälan för auskultation, kontakta Stefan Bojsten på stefan.bojsten@kmh.se

Mai von Rosenpriset 2023

Förbundet gratulerar Patrick Jovell som emottog Mai von Rosens Pianopedagogpris 2023.


📸 Felicia Margineanu

Motiveringen lyder:

Patrick Jovell tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris 2023, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

Han har utbildat såväl barn och unga, som studenter vid musikhögskolor i Sverige och utomlands, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger.

Läs mer om priset >>

Seminarium i Gottfrid Boons anda

Gottfrid Boonsällskapet Pro Piano inbjuder intresserade till
Halvdagsseminarium i Gottfrid Boons anda
lördag 25 november kl 13.00 – 16. 30 i Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24, Stockholm.
Fri entré men anmälan krävs senast tisdag
21 november till janke@kth.se

Program
13.00 – 14.00 Åse Söderqvist-Spering berättar om sin metodik och undervisar två elever. Frågestund efteråt.
14.15 – 15.15 Olov Olofsson spelar och kåserar kring Boon, inklusive diskussion efteråt.
15.15 – 15.45 Fika
16.00 – 16.30 Konsert i kyrksalen med Anders Wadenberg.

Höstkonsert 2023

I november arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Södra Latin som du kan anmäla dina elever till.
Höstens elevkonsert på Södra Latin äger rum den 25/11 kl. 13:00 med genrep 10.00 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net

Sista anmälningsdag är 10/11. Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min total speltid. Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.

Fokus Piano 2023 – fortbildning för pianolärare vecka 44

Inom musik- och kulturskolornas länsdag i Stockholm, tisdagen den 31 oktober, arrangerar EPTA en kostnadsfri fortbildningsdag i samarbete med Lidingö Musikskola. Alla EPTA-medlemmar och pianolärare från hela landet är varmt välkomna.

EPTA-kongress Uppsala, oktober 2019

Plats: Elverket, Kyrkvägen 4, Lidingö (buss från Ropsten, avstigning busstation Kvarnen).

Preliminärt program
10.00-11.00 Börja med improvisation! – Ludvig Berghe (Lidingö Musikskola)
Fika
11.30-12.30 Bild- och videokonst som pedagogiskt verktyg – Johan Sandback (Piano Visions)
Lunch
13.30-14.30 Att motivera pianoeleven, yttre och inre faktorer
Pianolärarna på Lidingö Musikskola sammanfattar sina tankar och reflektioner efter höstens kollegiediskussioner. Samtalet modereras av Patrick Jovell (Lidingö Musikskola)
14.30-15.00 Öppen diskussion kring dagens ämnen

Anmälan

Om du är anställd på musik- eller kulturskola inom Region Stockholm skall du anmäla dig via din arbetsgivare.

Anmälan för EPTA-medlem som inte är anställd inom kulturskola i Region Stockholm:

Fortbildningsdagen är kostnadsfri för EPTA-medlemmar.
Anmälan sker senast 25 oktober genom att skicka ett mejl till info@sppf.net med följande uppgifter.
– Namn
– E-postadress
– Mobilnummer
– Lunch till självkostnad (ja/nej)
– Ev. önskemål om specialkost

Lunch och fika

Lunch, självkostnad 120 kr. Betalas i samband med anmälan. SWISH: 123 300 67 15 eller Plusgiro: 15 28 83-5
Fika (gratis)

EPTA Piano Journal – nr 130

Piano Journal är en tidning som ges ut av europeiska paraplyorganisationen European Piano Teacher’s Association med inriktning på målgruppen pianolärare, studenter, pianister och pianoälskare. Ett nytt nummer är nu ute och finns nu tillgängligt på våra medlemssidor att läsa gratis för alla förbundets medlemmar.

Logga in som medlem på förbundets medlemssidor >>

Om du ännu inte är medlem i Svenska Pianopedagogförbundet, bli medlem här >> för att få tillgång till Piano Journal och alla andra resurser som ingår i medlemskapet.