Om EPTA Sweden

Om EPTA Sweden

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) grundades 1937 och är därmed Europas äldsta i sitt slag. Sedan 1987 är vi medlemmar i European Piano Teachers Association (EPTA).

EPTA Sweden består av c:a 400 medlemmar verksamma som pedagoger vid musik- och kulturskolor, musikgymnasier, folkhögskolor, musikhögskolor, privata verksamheter och som pianister i svenskt och internationellt musikliv. EPTA Swedens syfte är att främja kvalitativ pianoundervisning i Sverige.

Styrelse

Ordförande: Martin Tell
Vice ordförande: Eva Lundgren
Sekreterare: Per Olsson
Vice sekreterare: Svetlana Driaguina
Kassaförvaltare: Johan Sandback
Ordinarie ledamot: Andreas Julin

Suppleanter:
Vesna Mattsson
Natalia Kazimirovskaja
Ola Råbius-Magnusson
Stefan Gustavsson

 

Prövningsnämnd:
Ordföranden
Vice sekreteraren
Eva Luthander
Mats Widlund
Monica Alwinder-Gustafson
Suppleanter:
Katarina Ström-Harg

Revisorer:
Stefan Ydefeldt
Rolf Lindblom
Revisorsuppleant:
Marcus Norberg

Redaktion:
Johan Fröst
Patrick Jovell
Andreas Julin
Johan Sandback
Katarina Sörnäs


Organisationsnr: 802002-6590

Postadress/fakturaadress
EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet)
c/o Sandback
Drakenbergsgatan 13
11741 Stockholm

Kontouppgifter:
SWISH: 123 300 67 15
Plusgiro: 15 28 83-5
Bankgiro: 585-2553
Bankkontonr: 9960 4201528835
IBAN: SE37 9500 0099 6042 0152 8835
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: SVENSKA PIANOPEDAGOGFÖRBUNDET