EPTA kongress, Ljubljana, Slovenien, 27-30 oktober 2010

Ta chansen att få ett rikt utbud av kon- serter, seminarier, förderag och masterclasses som rör årets jubilar, F. Chopin. EPTA:s årliga kongress kommer i år att äga rum i Ljubljana, Slovenien den 27-30 oktober, 2010. EPTA: s verkställande kommitté har beslutat att välja F. Chopin (1810-1849) som tema för kongressen eftersom vi firar hans tvåhundrade födelsedag i år. Alla medlemmar som vill ta del av denna historiska händelse i en av Europas vackraste städer rekommenderas starkt att anmäla sig till kongressen. För mer information och detaljer om anmälan till kongressen se: www.epta.si/eng

EPTA kongress 2012

Sverige kommer att stå som värdland för EPTA:s kongress år 2012. Förbundet ser med stor entusiasm fram emot detta och gör allt för att denna kongress ska bli något som länge blir ihågkommet i den europeiska musikvärlden. Mer information om kongressen kommer att följa i kommande nummer av Svenska Pianobulletinen.

Kongress 2010 i Vänersborg 24-26 september

Kongressinehåll:

Pianopedagogen idag – Hur ser piano- pedagogens roll ut 2010? Diskussion med inbjudna gäster.

Music Mind Games – Yvonne Gun- nebrant berättar om Music Mind Games; över 300 spel för att hjälpa eleven att älska notläsning och musikteori.

Rörelsefilosofier inom pianospel – Stefan Ydefeldt berättar om sin forskning inom pianoteknik och presenterar sin nya bok ”Den runda enkla rörelsen”

Pianot – Pianoteknikern – Pianisten – Tore Persson, pianotekniker i Stockholms Konserthus, orienterar oss i pianots historia, konstruktion, funktionssätt och skötsel. Workshop och som avslutning

diskussion kring det digitala och akus- tiska pianot idag och i framtiden

Symboler i Bachs musik – Vera Nosi- na, professor vid Gnesina Musikakademi samt Schnittke Musikinstitut i Moskva, spelar och berättar

Konsert med pianisten Johan Fröst Konsert med Vänersborgs Musikskola Konsert med Bernt Wilhelmssons stu-

denter från Musikhögskolan i Göterborg

Gottfrid Boon och den svenska pian- otraditionen – Berit Tohver berättar om sin legendariske lärare och presenterar sin bok ”Tanke – Ton”

Vlado Perlemuter och arvet efter Ravel – Irène Mannheimer berättar om sin lärare och traditionsbärare

Klassisk improvisation – Rolf Lindb- lom, workshop med klassisk improvisa- tion

Elena Power undervisar – Masterclass med elever från bl.a. Lilla Akademin i Stockholm Välkomna!

Aurora Piano Master Classes och Pianopedagogkurs

Succén 2009 för de nya pianokurserna på Edsbergs slott fortsätter 2010
Under augusti månad 2009 genomfördes två nya, mycket uppskattade, kurser. Detta arrangerades i ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Aurora Chamber Music.
De ca 25 unga pianisterna från olika delar av Sverige fick intensiv soloundervisning av professorerna Mats Widlund och Stefan Bojsten (bägge från KMH). Ungdomarna visade en fantastisk spelnivå som bådar gott för en ljus framtid på pianofronten. Detta kunde man dessutom höra under de två elevkonserterna som hölls på Edsbergs slott. Eleverna briljerade då på scen med en varierad och imponerande solorepertoar.
Pianopedagogernas kurs bestod bland annat av att askultera vid ungdomarnas master classes. Dessutom hölls en seminariedel ledd av Lena Lidström (adjunkt pianometodik på KMH). Temat var motivation, samspel, metodik och studielitteratur. Denna fortbildningskurs för pianopedagoger gav deltagarna 3 Högskolepoäng. Syftet med dessa nya pianosatsningar är att följa upp och inspirera de nya pianotalangerna. Skapa fler kontaktytor för pedagogiskt utbyte och minska avstånden mellan kommunala musikskolan och musikhögskolorna.
Under vecka 32 – 2010 kommer dessa kurser att arrangeras på liknande sätt igen. Planeringen är i full gång och eventuellt kommer kammarmusik med piano också att bli en del av kurserna.
Andra nyheter kan också dyka upp i konceptet och antalet kursplatser kan öka. I februari beräknas kursplaneringen vara färdig och för löpande information och anmälan håll utkik på http://www.aurorachambermusic.com

Piteå Sommarakademi

Musikhögskolan i Piteå och Fram- näs folkhögskola ger, i samarbete med Festspel i Pite Älvdal mästarkurser och högskolekurser 4 – 11 juli 2010. Lärare i piano är Natalia Kazimirovskaja, Ulla- Britt Sandlund och Helge Kjekshus.
Anmälan senast 15 april 2010 http://www.framnas.nu