MusikRUM Västerås

MusikRUM Västerås arrangerar för andra året pianofestival, för unga pianister (upp till 20 år). Det blir tävling, masterclass och möjlighet att göra egna konserter och framförallt, träffa andra pianister. Festivalen arrangeras den 21-23 maj och det går bra att vara med på hela festivalen eller plocka de delar man tycker är intressanta.

För mer information om tävlingsregler, tider och anmälan se http://www.rum.se/festival under fliken tävlingar.

Steinway Piano Festival VI

En tävling och konsert för barn och ungdomar under 18 år.

Lördag 27 mars 2010 kl. 10.00 – 18.00.

Steinway Piano Festival är en 60 år gammal tradition som instiftades
av piano- och flygel- tillverkaren Steinway & Sons i Hamburg.
Med åren har idén följts upp också i många andra europeiska länder.
För sjätte gången inbjudas nu Sveriges unga pianister till denna festival.
Det blir en festlig konsert i form av en vänskaplig tävling,
där ungdomar från hela landet ges ett unikt tillfälle att lära känna
varandra, spela för varandra och lyssna på varandra.

Mer info på http://www.piano.se

Höstens elevkonsert 22 november

Höstens elevkonsert äger rum söndagen den 22 november kl.15:00 på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm i sal B 34 (B huset). Möjlighet att pröva flygeln finns från kl. 14:00. Entré 40 kr vuxna, alla under 18 år fri entré.

Anmälan
Anmälan skall innehålla uppgift om elevens namn och åldertonsättareverktitel ochspeltid, samt lärarens namn och telefon. Ange även önskemål om tid för provspelning beroende på resväg etc. för den sökande. Anmälan skall vara Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm, tillhanda fredagen den 6 november per post (skicka senast onsdagen den 4 november) eller E-mail: torsten.lundqvist[at] yahoo.se. Telefontid ang. provspelningstid är måndagen den 9 november kl. 8.00 – 10.00 på tel: 08-641 01 62. OBS! Endast läraren skall ringa, inte elev eller föräldrar. Resultatet av provspelningen delges via mail eller per tel. enligt ovan på tel.tid måndag 16 november kl. 8-10 fm.
Provspelning
Provspelning sker lördagen 14 november från kl. 10.00 på Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, sal B 22 (i B-huset). Varje lärare kan anmäla högst tre elever och skall inte själva närvara vid provet. Kammarmusik är välkommet. Pianostämman skall vara likvärdig vad gäller svårighetsgrad. Speltid per elev; högst sju (7) minuter. Utantillspel förutsätts med undantag för kammarmusik samt svårmemorerad nutida musik. Elever med lång resväg kan skicka inspelad kassett eller CD till Torsten Lundqvist, Kvarngatan 2, 118 47 Stockholm senast måndag den 9 november 2009. Om detta önskas i retur, bifoga då ett frankerat svarskuvert.

Samarbete med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet
Vi vill påminna om samarbetet med Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, där våra elever erbjuds ackompanjera deras sångelever. För information om lämplig repertoar etc. är intresserade välkomna att kontakta Jacqueline Delman i SSTPF per tel. 08 – 767 51 24, mobil 070 – 713 35 30 eller via mail
jacqueline.delman@comhem.se

Prövningsnämnden
Prövningsnämnen kallas till provspelning lördagen 14 november kl. 10.00 på KMH sal B 22.

Kongress 2009 i Arvika – Ingesund 25-27 September

SPPF välkomnar varmt alla medlemmar till vår årliga kongress som i år äger rum i Arvika-Ingesund den 25-27 september 2009. Vi ser alla fram emot en intressant och givande kongress. Tänk på att i tid boka hotell/vandrarhem. Senaste nytt är att rusningen till kongressen är så stor att hotellen börjar bli fulla. Vid problem med bokning kontakta Erik Rentzhog (070/6093257) eller Stefan Bojsten (070/8700634) Telefonnumren till hotellen där det eventuellt fortfarande skulle finnas plats är: Hotell Arkaden (0570-132 35) eller Hotell Bristol (0570-13280).

Kongressprogram och anmälningsblankett:
SPPFKongress2009info.pdf

Jacek Czeszynski In Memoriam:

Skrivet av Marianne Ribbing ordförande i SPPF 1987-99

För drygt ett år sedan avled Jacek Czeszynski, hedersledamot i SPPF. Han var verksam som pianopedagog i Kil, Värmland sedan 1977. Han var en utmärkt pedagog och han hade stora planer att stimulera ungdomar till framsteg inom den klassiska musiken. Inom ramen för Kil´s Pianodagar, som ägde rum vartannat år 1986-98, skapade han ett forum med pianotävlingar, ”master”-klasser mm för unga pianister. 1989 arrangerades en tonsättartävling. Många idag etablerade svenska pianister tog sina första utmärkelser i Kil. För SPPF´s del blev samarbetet med Jacek Czeszynski särskilt intensivt 1994, då SPPF var ordförande i EPTA International och arrangör för den internationella årskongressen. Denna ägde då rum i Kil, parallellt med Kils Pianodagar Alla deltagare kunde njuta av mycket innehållsrika dagar i en underbar miljö, ett eget förstklassigt program och dessutom möjligheten att lyssna på de många begåvade unga pianisterna som tävlade i olika åldersklasser. Nivån var mycket hög. 2005 tilldelades Jacek Csezsynski Kungliga Musikaliska Akademiens medalj för tonkonstens främjande. Fram till sin död var Jacek Czeszynski verksam som pianopedagog och flera av hans elever var framgångsrika i pianotävlingar, både i Sverige och utomlands. Han var kunnig, orädd och initiativrik. Han efterlämnar ett stort tomrum, förutom hos familj och vänner, också bland kolleger.

Carola Grindea har avlidit

Carola Grindea initiativtagare och grundare av EPTA har i sommar avlidit.
Vi i Sverige minns henne som en fantastisk pedagog och person.
Vinterbulletinen kommer att innehålla ett inslag om hennes liv och gärning.

EPTA- kongressen

EPTA-kongressen i Prag ägde rum utan svenskt deltagande. Vi hoppas att våra medlemmar har möjlighet att komma till Slovenien för kongressen i oktober 2010.