Kongress

Kongress hösten 2020 är inställd med anledning av coronavirusets spridning.
Förbundet planerar att i samarbete med Uppsala Kulturskola arrangera en fortbildningsdag vecka 44.