Vårkonsert 2022

I maj arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Kungliga Musikhögskolan som du kan anmäla dina elever till.

Vårens elevkonsert på KMH äger rum den 22/5 kl. 15:00 med genrep 11.00 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net. Sista anmälningsdag är 8/5.

Konserten är öppna för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min speltid. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.