Carola Grindea har avlidit

Carola Grindea initiativtagare och grundare av EPTA har i sommar avlidit.
Vi i Sverige minns henne som en fantastisk pedagog och person.
Vinterbulletinen kommer att innehålla ett inslag om hennes liv och gärning.

EPTA- kongressen

EPTA-kongressen i Prag ägde rum utan svenskt deltagande. Vi hoppas att våra medlemmar har möjlighet att komma till Slovenien för kongressen i oktober 2010.