Vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan!

Varmt välkomna till vårkonsert, årsmöte och Debussykonsert på Kungliga Musikhögskolan söndag den 26 maj 2024. Årsmötet är kl. 11 (kallelse kommer separat), EPTA Swedens vårkonsert kl 14-15 & 17-18 (två delar) i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan. Kvällen avrundas med en konsert med studenter från KMH som framför Debussys 24 preludier kl 19.

Schema för dagen:
kl 11 Årsmöte
kl 14 Elevkonsert del 1, Kungasalen
kl 15.30-16.30 Masterclasses med Stefan Bojsten & Johan Fröst
kl 17 Elevkonsert del 2, Kungasalen
kl 19 Debussykonsert, Kungasalen

Foton från tidigare års vårkonserter på KMH:

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden) är med sina 85 år Europas äldsta pianoförbund. En uppsjö av svenska pedagoger och pianister är sprungna ur förbundets verksamheter som innefattar konserter, kongresser, masterclasses och fortbildningar i Sverige och internationellt. Vi arrangerar löpande konserter för våra unga pianister och årets Vårkonsert är förbundets andra i Kungasalen på KMH.