Nytt system för medlemshantering

EPTA Sweden (Svenska Pianopedagogförbundet) har nyligen gått över till ett nytt system för medlemshantering med syfte att effektivisera förbundets administration.

Systemet tillhandahålls av företaget Föreningssupport.

Medlemsavgift 2024
Avisering för årets medlemsavgift på 350 kr kommer skickas ut nästa vecka. Till att börja med använder vi oss av bankgirobetalning med OCR men vi kommer inom kort att erbjuda betalning även via Swish eller bankkort.
För alla medlemmar som har en fungerande e-postadress i vårt register kommer fakturan att skickas ut via e-post från domänen foreningssupport.se. Övriga får fakturan per brev.
Vi har alla lärt oss att vara observanta på om betalningsuppmaningar vi får är genuina. Om du känner dig osäker kan det vara tryggt att stämma av att fakturan betalas till Svenska Pianopedagogförbundets bankgironummer 585-2553.

Din medlemssida
Som medlem kan du också logga in till din personliga sida där du kan kontrollera din betalningsstatus och uppdatera kontaktuppgifter. Du kan även redan nu betala medlemsavgiften med Swish eller bankkort om du loggar in här. (Då kommer betalningsmottagaren att heta ”Föreningssupport – BIZSYS AB”.)

Att logga in första gången
Första gången du loggar in ska du gå till denna sida >>
Där skriver du in din e-postadress och kommer att få en länk (skickad från ”Föreningssupport”) för att välja lösenord. Därefter får du en verifieringskod som du ska bekräfta för att sedan kunna logga in.
Det är bara första gången som du behöver utföra dessa tre steg, sedan kan du enkelt logga in via länken ovan.