Fortbildning med Penelope Roskell

Måndag den 19 augusti 2024 kl 11-13 håller Penelope Roskell ett seminarium i Tranströmmer-salen på Södra latins gymnasium.
Roskell kommer att prata om hälsosam pianoteknik på alla nivåer och introducera konceptet från böckerna ”Essential Piano Technique”. Hon kommer också att ta upp hur dessa koncept leder vidare till ett mer avancerat pianospel vilket relaterar till hennes bok ”The Complete Pianist”.

Fortbildningen är gratis för EPTA:s medlemmar. Sista anmälningsdag är fredag den 16 augusti.

Länk till Penelope Roskells hemsida:
roskellacademy.com/for-pianists/the-complete-pianist/