Mai von Rosenpriset 2023

Förbundet gratulerar Patrick Jovell som emottog Mai von Rosens Pianopedagogpris 2023.


📸 Felicia Margineanu

Motiveringen lyder:

Patrick Jovell tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris 2023, för sin viktiga och mångåriga gärning som pianopedagog och för sitt fantastiska arbete för pianoämnet i Sverige.

Patrick Jovell har för Sverige en unik kompetens och erfarenhet som skribent och redaktör inom pianoämnet. Med publikationer i svenska och internationella musiktidskrifter och på web-forum, samt som debattör och föreläsare vid pianokonferenser och festivaler, har Patrick Jovell i mycket hög grad bidragit till att belysa och synliggöra pianometodik ur ett internationellt perspektiv samt skapat relationer mellan svensk och internationell pianoundervisning.

Han har utbildat såväl barn och unga, som studenter vid musikhögskolor i Sverige och utomlands, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger.

Läs mer om priset >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *