Ny ordförande: Martin Tell

Välkommen Martin! Tack Eva!

EPTA Sweden fick på årsmötet 28 maj en ny ordförande, då Eva Lundgren aviserat sin avgång efter tre år på posten. Förbundet är glada över att nu som ny ordförande för förbundet kunna välkomna Martin Tell.

Martin har bred erfarenhet inom pianoundervisning och djup kunskap om förbundets verksamhet och ambitioner. Som pianolärare och kulturskoleadministratör vid Uppsala Kulturskola besitter han kompetens inom musikpolitik samt som projektledare och drivande inom pågående internationella utbildningsutbyten. Samlat, egenskaper starkt lämpade för sina nya uppgifter som förbundsordförande.

Självklart vill vi också rikta vårt varma tack till Eva Lundgren, som under sina tre år som ordförande med fast hand värnat om förbundets kärnverksamhet i dessa omvälvande tider. Vi är mycket glada att hon fortsätter sitt viktiga engagemang inom förbundet som vice ordförande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *