EPTA Piano Journal – nr 130

Piano Journal är en tidning som ges ut av europeiska paraplyorganisationen European Piano Teacher’s Association med inriktning på målgruppen pianolärare, studenter, pianister och pianoälskare. Ett nytt nummer är nu ute och finns nu tillgängligt på våra medlemssidor att läsa gratis för alla förbundets medlemmar.

Logga in som medlem på förbundets medlemssidor >>

Om du ännu inte är medlem i Svenska Pianopedagogförbundet, bli medlem här >> för att få tillgång till Piano Journal och alla andra resurser som ingår i medlemskapet.

Ny ordförande: Martin Tell

Välkommen Martin! Tack Eva!

EPTA Sweden fick på årsmötet 28 maj en ny ordförande, då Eva Lundgren aviserat sin avgång efter tre år på posten. Förbundet är glada över att nu som ny ordförande för förbundet kunna välkomna Martin Tell.

Martin har bred erfarenhet inom pianoundervisning och djup kunskap om förbundets verksamhet och ambitioner. Som pianolärare och kulturskoleadministratör vid Uppsala Kulturskola besitter han kompetens inom musikpolitik samt som projektledare och drivande inom pågående internationella utbildningsutbyten. Samlat, egenskaper starkt lämpade för sina nya uppgifter som förbundsordförande.

Självklart vill vi också rikta vårt varma tack till Eva Lundgren, som under sina tre år som ordförande med fast hand värnat om förbundets kärnverksamhet i dessa omvälvande tider. Vi är mycket glada att hon fortsätter sitt viktiga engagemang inom förbundet som vice ordförande!

Vårkonsert på Kungliga Musikhögskolan!

Varmt välkomna till EPTA Swedens vårkonsert nu på söndag 28 maj 2023 kl 15.00 i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan.

Kom och hör nästa generation pianister spela pianomusik av bl. a. Bach, Chopin, Sibelius, Moszkowski och Rachmaninoff med flera. De medverkande är elever till Svenska Pianopedagogförbundets (EPTA) medlemmar och är i åldrarna 7-19 år. Dessutom medverkar studenter på KMH och EPTA:s-ambassadörer Sebastian Iivonen och Julia Isaksson.

Boka gratis biljett!
För att gå på konserten behöver du boka gratis biljett i förväg, detta gör du genom följande länk:
https://billetto.se/e/varkonsert-2023-biljetter-838940

Längd: ca 2 tim
Plats: Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, T-bana Stadion

PDF-poster att mejla eller skriva ut >>


Foton från tidigare års vårkonserter på KMH:

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden) är med sina 85 år Europas äldsta pianoförbund. En uppsjö av svenska pedagoger och pianister är sprungna ur förbundets verksamheter som innefattar konserter, kongresser, masterclasses och fortbildningar i Sverige och internationellt. Vi arrangerar löpande konserter för våra unga pianister och årets Vårkonsert är förbundets andra i Kungasalen på KMH.

Årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar till EPTA Swedens årsmöte 2023 som infaller den 28 maj kl. 10.00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Bilagor inför mötet publiceras på medlemssidorna.

Vårkonsert 2023

I maj arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Kungliga Musikhögskolan som förbundets medlemmar kan anmäla sina elever till.

Vårens elevkonsert på KMH äger rum den 28/5 kl. 15:00 med genrep 12.00 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net. Sista anmälningsdag är 12/5.
Konserten är öppna för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min speltid. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.

Sommarkurs på Edsbergs Slott

Edsbergskursen är en pianokurs för elever som vill utveckla sitt pianospel under en intensiv kursvecka i augusti på vackra Edsbergs Slott i utkanten av Stockholm. Kursen riktar sig till unga pianister 14-21 år från Sverige, Norden och övriga Europa.

Nytt för i år är att KMH och EPTA utökar sitt samverkansprojekt som hittills har gällt elevkonserter till att även innefatta Edsbergskursen.

Läs mer om kursen här:
https://www.sppf.net/edsbergskursen/
Skicka gärna länken till dina elever som kan vara intresserade. Sista anmälningsdag är 30 maj.
Informationsblad att mejla eller skriva ut finns som PDF här:
Edsbergskursen 2023 – information

Tack vare det nya samarbetet erbjuds EPTA:s medlemmar att auskultera utan kostnad vid workshops och masterclass under kursdagarna.
För mer information och intresseanmälan för auskultation, kontakta Stefan Bojsten på stefan.bojsten@kmh.se

Digitalt EPTA-seminarium 16 april 2023

EPTA UK bjuder in till digitalt seminarium den 16 april kl 12 med en presentation av Michael Griffin:

CPD: Metacognition in Music Teaching: Thinking in Learning
Tid: 16 April 2023, kl 12-13 (svensk tid)

”Metakognitivt stödjande undervisning” har stor effekt på lärandet. Det handlar om aktivt lärande med undervisningsstrategier som gör det möjligt för musikstudenter att ta en större roll i sitt lärande, vilket ökar den inneboende motivationen, självförtroendet och i slutändan prestationerna.

De främsta musikstudenterna är metakognitiva, och de mest effektiva lärarna främjar detta. Alla elever kan förbättra sitt metakognitiva förhållningssätt till lärandet. Men hur undervisar vi för att uppnå denna metakognition?

Registrera dig för detta Zoom-seminarium här:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrd-msqDwtGtxSSRylw05EolVGadjB7k7X

EPTA Piano Journal – nr 129

Piano Journal är en tidning som ges ut av europeiska paraplyorganisationen European Piano Teacher’s Association med inriktning på målgruppen pianolärare, studenter, pianister och pianoälskare. Ett nytt nummer är nu ute och finns nu tillgängligt på våra medlemssidor att läsa gratis för alla förbundets medlemmar.

Logga in som medlem på förbundets medlemssidor >>

Om du ännu inte är medlem i Svenska Pianopedagogförbundet, bli medlem här >> för att få tillgång till Piano Journal och alla andra resurser som ingår i medlemskapet.