Seminarium i Gottfrid Boons anda

Gottfrid Boonsällskapet Pro Piano inbjuder intresserade till
Halvdagsseminarium i Gottfrid Boons anda
lördag 25 november kl 13.00 – 16. 30 i Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24, Stockholm.
Fri entré men anmälan krävs senast tisdag
21 november till janke@kth.se

Program
13.00 – 14.00 Åse Söderqvist-Spering berättar om sin metodik och undervisar två elever. Frågestund efteråt.
14.15 – 15.15 Olov Olofsson spelar och kåserar kring Boon, inklusive diskussion efteråt.
15.15 – 15.45 Fika
16.00 – 16.30 Konsert i kyrksalen med Anders Wadenberg.

Höstkonsert 2023

I november arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Södra Latin som du kan anmäla dina elever till.
Höstens elevkonsert på Södra Latin äger rum den 25/11 kl. 13:00 med genrep 10.00 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net

Sista anmälningsdag är 10/11. Konserten är öppen för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min total speltid. Anmälan skall som vanligt bestå av uppgifter på elevens namn och ålder, kompositör och titel samt effektiv speltid per stycke. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.

Fokus Piano 2023 – fortbildning för pianolärare vecka 44

Inom musik- och kulturskolornas länsdag i Stockholm, tisdagen den 31 oktober, arrangerar EPTA en kostnadsfri fortbildningsdag i samarbete med Lidingö Musikskola. Alla EPTA-medlemmar och pianolärare från hela landet är varmt välkomna.

EPTA-kongress Uppsala, oktober 2019

Plats: Elverket, Kyrkvägen 4, Lidingö (buss från Ropsten, avstigning busstation Kvarnen).

Preliminärt program
10.00-11.00 Börja med improvisation! – Ludvig Berghe (Lidingö Musikskola)
Fika
11.30-12.30 Bild- och videokonst som pedagogiskt verktyg – Johan Sandback (Piano Visions)
Lunch
13.30-14.30 Att motivera pianoeleven, yttre och inre faktorer
Pianolärarna på Lidingö Musikskola sammanfattar sina tankar och reflektioner efter höstens kollegiediskussioner. Samtalet modereras av Patrick Jovell (Lidingö Musikskola)
14.30-15.00 Öppen diskussion kring dagens ämnen

Anmälan

Om du är anställd på musik- eller kulturskola inom Region Stockholm skall du anmäla dig via din arbetsgivare.

Anmälan för EPTA-medlem som inte är anställd inom kulturskola i Region Stockholm:

Fortbildningsdagen är kostnadsfri för EPTA-medlemmar.
Anmälan sker senast 25 oktober genom att skicka ett mejl till info@sppf.net med följande uppgifter.
– Namn
– E-postadress
– Mobilnummer
– Lunch till självkostnad (ja/nej)
– Ev. önskemål om specialkost

Lunch och fika

Lunch, självkostnad 120 kr. Betalas i samband med anmälan. SWISH: 123 300 67 15 eller Plusgiro: 15 28 83-5
Fika (gratis)

EPTA Piano Journal – nr 130

Piano Journal är en tidning som ges ut av europeiska paraplyorganisationen European Piano Teacher’s Association med inriktning på målgruppen pianolärare, studenter, pianister och pianoälskare. Ett nytt nummer är nu ute och finns nu tillgängligt på våra medlemssidor att läsa gratis för alla förbundets medlemmar.

Logga in som medlem på förbundets medlemssidor >>

Om du ännu inte är medlem i Svenska Pianopedagogförbundet, bli medlem här >> för att få tillgång till Piano Journal och alla andra resurser som ingår i medlemskapet.

Ny ordförande: Martin Tell

Välkommen Martin! Tack Eva!

EPTA Sweden fick på årsmötet 28 maj en ny ordförande, då Eva Lundgren aviserat sin avgång efter tre år på posten. Förbundet är glada över att nu som ny ordförande för förbundet kunna välkomna Martin Tell.

Martin har bred erfarenhet inom pianoundervisning och djup kunskap om förbundets verksamhet och ambitioner. Som pianolärare och kulturskoleadministratör vid Uppsala Kulturskola besitter han kompetens inom musikpolitik samt som projektledare och drivande inom pågående internationella utbildningsutbyten. Samlat, egenskaper starkt lämpade för sina nya uppgifter som förbundsordförande.

Självklart vill vi också rikta vårt varma tack till Eva Lundgren, som under sina tre år som ordförande med fast hand värnat om förbundets kärnverksamhet i dessa omvälvande tider. Vi är mycket glada att hon fortsätter sitt viktiga engagemang inom förbundet som vice ordförande!

Vårkonsert på Kungliga Musikhögskolan!

Varmt välkomna till EPTA Swedens vårkonsert nu på söndag 28 maj 2023 kl 15.00 i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan.

Kom och hör nästa generation pianister spela pianomusik av bl. a. Bach, Chopin, Sibelius, Moszkowski och Rachmaninoff med flera. De medverkande är elever till Svenska Pianopedagogförbundets (EPTA) medlemmar och är i åldrarna 7-19 år. Dessutom medverkar studenter på KMH och EPTA:s-ambassadörer Sebastian Iivonen och Julia Isaksson.

Boka gratis biljett!
För att gå på konserten behöver du boka gratis biljett i förväg, detta gör du genom följande länk:
https://billetto.se/e/varkonsert-2023-biljetter-838940

Längd: ca 2 tim
Plats: Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, T-bana Stadion

PDF-poster att mejla eller skriva ut >>


Foton från tidigare års vårkonserter på KMH:

Svenska Pianopedagogförbundet (EPTA Sweden) är med sina 85 år Europas äldsta pianoförbund. En uppsjö av svenska pedagoger och pianister är sprungna ur förbundets verksamheter som innefattar konserter, kongresser, masterclasses och fortbildningar i Sverige och internationellt. Vi arrangerar löpande konserter för våra unga pianister och årets Vårkonsert är förbundets andra i Kungasalen på KMH.

Årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar till EPTA Swedens årsmöte 2023 som infaller den 28 maj kl. 10.00 i Kungasalen på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Dagordning:
1.) Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
2.) Föredragning av årsberättelsen och redovisningen över inkomster och utgifter
3.) Föredragning av revisionsberättelsen
4.) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
5.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
6.) Val av revisorer och en suppleant
7.) Val av ledamöter och suppleanter i prövningsnämnden (endast ojämna år)
8.) Val av valberedningen
9.) Fastställande av inträdesavgift, medlemsavgift, samt studentmedlemsavgift
10.) Behandling av frågor och förslag som framlagts av revisor eller medlem. Dessa ska vara sekreteraren tillhanda senast tio dagar innan mötet. (E-post: info@sppf.net)

Bilagor inför mötet publiceras på medlemssidorna.

Vårkonsert 2023

I maj arrangerar EPTA Sweden en elevkonsert på Kungliga Musikhögskolan som förbundets medlemmar kan anmäla sina elever till.

Vårens elevkonsert på KMH äger rum den 28/5 kl. 15:00 med genrep 12.00 samma dag. Anmälan till detta görs på elevkonsert@sppf.net. Sista anmälningsdag är 12/5.
Konserten är öppna för alla genrer, dock ser vi att man spelar utantill utom vid svårmemorerad modern musik och vid ensemblespel. Lärare får anmäla högst 3 elever, som var för sig spelar max 2 stycken, högst 7 min speltid. Det är viktigt att ta tid på framförandet innan du anmäler.

Sommarkurs på Edsbergs Slott

Edsbergskursen är en pianokurs för elever som vill utveckla sitt pianospel under en intensiv kursvecka i augusti på vackra Edsbergs Slott i utkanten av Stockholm. Kursen riktar sig till unga pianister 14-21 år från Sverige, Norden och övriga Europa.

Nytt för i år är att KMH och EPTA utökar sitt samverkansprojekt som hittills har gällt elevkonserter till att även innefatta Edsbergskursen.

Läs mer om kursen här:
https://www.sppf.net/edsbergskursen/
Skicka gärna länken till dina elever som kan vara intresserade. Sista anmälningsdag är 30 maj.
Informationsblad att mejla eller skriva ut finns som PDF här:
Edsbergskursen 2023 – information

Tack vare det nya samarbetet erbjuds EPTA:s medlemmar att auskultera utan kostnad vid workshops och masterclass under kursdagarna.
För mer information och intresseanmälan för auskultation, kontakta Stefan Bojsten på stefan.bojsten@kmh.se